Videregående uddannelser

Uklart videngrundlag er barriere for stærke videnmiljøer

Erhvervsakademier og professionshøjskolers strategiske arbejde med udvikling af ny viden er analyseret af EVA. Rapporten peger bl.a. på den uklarhed, der knytter sig til begrebet ”udviklingsbasering”, som er uddannelsernes videngrundlag. Rapporten beskriver også, hvordan det formelle styringsgrundlag, manglende langsigtet finansiering og den uklare rolle opleves som barrierer for at udvikle stærke videnmiljøer. Den 3-årige bevilling til forskning og udvikling som indgår i FFL 2013, giver institutionerne et bedre planlægningsgrundlag.

Pæn stigning i optaget på videregående uddannelser i 2012

Gennemsnitlig er optaget steget med 6 % i forhold til 2011. På erhvervsakademiuddannelserne er stigningen 7 %, på
professionsbacheloruddannelserne 5 % og på de lange videregående uddannelser 6%. Der er en generel stigning i antallet af optagne i alle aldersgrupper på alle uddannelsesniveauerne.

Gode forslag til relevant forskning – så mangler vi bare finansieringen

FTF har som høringspart bidraget til FORSK 2020, der er prioriteringsgrundlaget for fremtidige forskningsindsatser. Det er tilfredsstillende, at FORSK 2020 på nogle områder adresserer behovet for en tættere kobling mellem praksis, forskning og uddannelse, og at der er fokus på bl.a. professionshøjskolernes rolle i forbindelse med nyttiggørelse af ny viden. Nu mangler der bare en økonomisk prioritering af den forskning, der tilgodeser professionernes og uddannelsernes videngrundlag.

Universiteter har få forpligtelser til at samarbejde

Uddannelsesministeren har lagt rammer for universiteternes udviklingskontrakter. Der er særligt fokus på kvalitet, gennemførelse og beskæftigelse, sammenhæng i uddannelsessystemet og øget innovationskapacitet. Men udviklingskontrakterne indeholder ganske få forpligtende udmeldinger i forhold til samarbejde med professionshøjskoler og erhvervsakademier. Dermed er det endnu mere nødvendigt disse institutioner får en selvstændig økonomi til udvikling af ny viden mv.

Minister kræver for lidt af universiteter

Universiteterne har kun ganske få forpligtelser til at dele deres viden med professionshøjskoler og erhvervsakademier. Det hænger meget dårligt sammen med regeringens vision om, at uddannelsesinstitutioner skal blive bedre til at samarbejde og udnytte hinandens videngrundlag, så kvaliteten løftes i hele det videregående uddannelsessystem. Det skriver jeg i et indlæg på Altinget.dk i dag.