Siden programmet blev oprettet for 25 år siden, har 2,5 millioner unge fået støtte til at uddanne sig i et andet land. EU-Kommissionen venter, at EU når sit mål om at komme op på 3 millioner i løbet af de kommende to år.

EU-Kommissionen betegner Erasmus-programmet som en af EU’s største succeshistorier og lægger op til ændringer i programmet og klart flere midler til unges uddannelse i et andet land.

EU-landenes undervisningsministre vil senere på ugen diskutere forslag til at oprette et program ”Erasmus for alle”. Det samler de nuværende uddannelses- og ungdomsprogrammer og medtager også et program for sport. Fælles er, at programmet kun giver støtte til aktiviteter, der skaber det, der kaldes en europæisk merværdi. På uddannelsesområdet skal programmet bidrage til, at unge får lettere ved at tage deres uddannelse med til et andet land og få arbejde, men også, så der generelt bliver et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og ungdomsorganisationer og endelig støtte til politiske dagsordener.

Tæt forbundet til Europa 2020-strategien
EU satte med strategien Europa 2020 også mål på uddannelsesområdet. Landene skal blandt andet op på, at 40 procent af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse og færre dropper ud af skolen.

Det ny program for Erasmus for alle skal styrke indsatsen, så EU-landene når målene, EU-landene har sat sig, så også ungdomsarbejdsløsheden bekæmpes.

Programmet skal hjælpe med til, at unge får kompetencer og kvalifikationer, der er behov for på arbejdsmarkederne og at indsatsen for livslang læring også styrkes.

Sprogundervisning får et løft, og allerede erfaringerne med det nuværende Erasmus-program viser, at de unge lægger vægt på, at de lærer fremmede sprog under deres ophold i udlandet.

Ikke kun for universitetsstuderende
De fleste unge, der modtager Erasmus-støtte, studerer på et universitet eller en højere læreanstalt. I det seneste studieår var det 190.000 studerende. Men der gives også støtte til praktikophold i virksomheder, og den mulighed benytter flere og flere sig af.

I 2010/11 var det 41.000 unge, der greb den chance. Det er 15 procent flere end året før.

EU-Kommissionen ønsker langt flere penge
Erasmus-programmet er blevet en så stor succes, at der er flere, der søger, end der er penge til at give tilskud på. En Erasmus-studerende får i gennemsnit 250 euro om måneden i støtte til at dække meromkostninger ved at rejse til et andet land og bo for en tid.

EU-Kommissionen foreslår, at det ny program, Erasmus for alle, får et budget på 19 milliarder euro (ca. 142 milliarder) for den 7-årige periode fra 2014-20. Det er en stigning på 70 procent. Danmark vil efter forslaget komme til at betale omkring 2,8 milliarder kroner for de syv år.

To tredjedele af midlerne under Erasmus for Alle kommer til at gå til støtte til at forbedre viden og færdigheder. Resten vil blive anvendt til projekter vedrørende samarbejde mellem institutioner, virksomheder og andre organisationer. Omkring en fjerdedel af midlerne vil blive afsat til det, der falder ind under innovation og god praksis, mens der bliver omkring fire procent til støtte til politiske reformer.

Midlerne skal fordeles inden for de enkelte områder som videregående uddannelser, erhvervsuddannelser, voksenuddannelser, skoler og endelig det, der falder ind under ungdomsarbejde.

Det ventes, at de politiske slagsmål under det danske EU-formandskab netop kommer til at gå på fordelingen af midlerne og også størrelsen på budgettet. De forhandlinger kommer til at indgå i de generelle forhandlinger om EU’s budgetrammer for 2014-20, som det danske EU-formandskab står i spidsen for frem til juli. Netop på det punkt lægger en række lande op til besparelser, mens andre ønsker, at EU får et større budget.

Kilde: fagligt.eu