Danmark har gennem årene været god til at skabe vækst gennem et dynamisk og innovativt samspil mellem offentlig og privat. For FTF går vækst og velfærdsudvikling derfor hånd i hånd, og FTF ser en ambitiøs, nati-onal innovationsstrategi som en afgørende forudsætning for ny vækst og bedre velfærd i Danmark. FTF foreslår fem pejlemærker for strategien: den skal dække bredt, have medarbejdere og brugere i centrum, samle innovationspolitikken i én strategisk satsning, skabe bedre rammer for offentlig-privat innovation og styrke videninstitutionernes innovationskraft.
Hele indlægget ligger på Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers hjemmeside.