Information har på det seneste sat fokus på, hvad ph.d.studerende bidrager med, og om der er for mange. Mens man på nogle områder måske har for mange, så findes der i Danmark også fagområder, hvor man skal kikke rigtig langt for at finde bare én eneste ph.d.studerende. Der er fx ikke mange ph.d. studerende på de uddannelser og forskningsområder, som leverer viden til en lang række videregående professionsuddannelser til fx sygeplejerske, pædagog, lærer eller socialrådgiver.
Med globaliseringsaftalen fra 2011 blev der afsat 28 mio. kr. til finansiering af i alt 10-12 ph.d.stipendier inden for det læringsfaglige forskningsfelt. Bevillingen kan søges af universiteter og professionshøjskoler i fællesskab og er øremærket til forskning og ph.d.stipendier som undersøger, hvordan folkeskolens praksis kan give størst muligt udbytte for alle elever. De ph.d.er, som uddannes, skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling i professionsfeltet. Der er altså en meget høj grad af relevans og anvendelsesorientering i den forskning, som sættes i gang. På finanslov 2012 blev bevillingen forøget med yderligere 28 mio. kr.
FTF foreslår, at den gode ordning med forskningsbevillinger, som universiteter og professionshøjskoler søger i fællesskab til bl.a. ph.d.stipendier, bliver udvidet til at omfatte alle professionsuddannelsernes forskningsfelter. Der er garanti for, at det vil gøre en positiv forskel både på uddannelserne og ude i praksis. Hvis der er for mange ph.d.stipendier på nogle forskningsområder – så flyt dem dog derhen, hvor de virkelig mangler!