Ulighed

Indkomstuligheden stiger mere i Danmark

Indkomstuligheden er steget markant i Danmark i de seneste 10-15 år. Dagens nye opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at den såkaldte Gini-koefficient er steget med knap et halvt procentpoint siden sidste år.

Jobreformen giver direktøren størst gevinst

Direktøren får et langt større rådighedsbeløb ud af regeringens forslag til jobreform end kasseassistenten. I kroner og øre får direktøren cirka 10 gange mere end kasseassistenten. Men også procentmæssigt får direktøren mere, nemlig 4,5 procent, mens kasseassistenten kun får 1,8 pct.

Lavere topskat gavner de allerrigeste

Hvis regeringen letter topskatten, vil en direktør med en årsløn på 8 mio. kr. (gennemsnit for en direktør i et C20-selskab) få skattelettelser på 340.000 kr. om året. Det svarer til en hel årsløn for en faglært håndværker.

Kontanthjælpsloft skaber fattigdom, ikke beskæftigelse

Regeringens nye aftale om en kontanthjælpsreform sætter et loft over ydelserne for personer på kontanthjælp og samtidig genindføres 225 timers-reglen, som nu også vil omfatte enlige. ?Reformen skaber fattigdom og ikke arbejdspladser?, mener LO-næstformand Ejner K. Holst.

Drop topskattelettelser, stigende ulighed skader økonomien

?Topskattelettelser er en rigtig dårlig politisk prioritering. De højtlønnede har i forvejen fået de højeste lønstigninger de senere år?, siger Lizette Risgaard. Direktører har, sammenlignet med håndværkere, fået langt flere penge mellem hænderne siden krisen, viser analyse fra LO.

Indslusningsløn og starthjælp vil skabe øget ulighed

analyse fra CEPOS forsøger at skabe et billede af, at indslusningsløn til flygtninge og indvandrere vil skabe 7.000 nye job. Analysen tager som udgangspunkt, at man samtidig genindfører starthjælpen, og det udgør en central del af de beregnede effekter. Indslusningsløn og starthjælp er unødvendige tiltag, lyder det fra LO, som i stedet peger på de eksisterende muligheder med trappemodeller og jobpakker, som er gratis for virksomhederne