TH: Løn og Ansættelse

Bevar den danske aftalemodel

Regeringens og KL’s brud med den danske aftalemodel er på vej til at ødelægge en af Danmarks største styrker - viljen til fælles løsninger, lyder det i FTF’s støtteerklæring til underviserne og demonstrationerne den 20. marts 2013.

Smalt forlig i kommunerne

KL og KTO har her til eftermiddag indgået aftale om ny overenskomst for de næste to år. Udover begrænsede lønstigninger har parterne bl.a. aftalt tilpasninger i MED-systemet - om medindflydelse og medbestemmelse samt et samarbejde om at udvikle den kommunale kerneopgave. Forhandlingerne om de enkelte organisationers overenskomster, herunder om lærernes arbejdstidsregler, udestår fortsat.

Bedre sikkerhedsnet til langtidssyge

Hovedorganisationen FTF glæder sig over regeringens udspil til en ny sygedagpengelov, der helt fjerner varighedsbegrænsningen for borgere med livstruende sygdomme

Offentligt ansatte kan sagtens ende i konflikt

På 40 år har der været otte konflikter ved forhandlingerne om nye overenskomster for offentligt ansatte. Regeringen har stoppet konflikterne fire gange og gør det sikkert igen, hvis der bliver konflikt i år, vurderer forsker.

Færre ansatte går til chefen med kritik

Sygeplejerske Ulla Birk Johansen gik på tv og fortalte om overarbejde - med chefens accept. Alligevel endte det med en irettesættelse på rådhuset og et belastende arbejdsmiljø. Stadig færre gør som Ulla og involverer chefen, hvis de finder arbejdsforholdene kritisable. Det viser en undersøgelse fra FTF.

Skal reguleringsordningen nå at fylde 30 år?

Det afgøres ved de netop påbegyndte overenskomstforhandlinger i den offentlige sektor. Reguleringsordningens formål er at sikre en parallel lønudvikling mellem den offentlige og den private sektor.