Forligsinstitutionen skal fremover have mere power, så den kan tvinge parterne til at rykke sig i en forhandlingssituation. Det mener formand for FTF, Bente Sorgenfrey.
Efter de hårde overenskomstforhandlinger mellem lærerne og KL har forligskvinde Mette Christensen helt usædvanligt været nødt til at erklære forhandlingsmulighederne for udtømte – længe inden deadline. Den helt fastlåste situation viser tydeligt,  at Forligsinstitutionen har meget svære arbejdsvilkår i forhold til den offentlige sektor, mener Bente Sorgenfrey.
”Forligsinstitutionen fungerer helt som den skal på det private arbejdsmarked, men  i forhold til den offentlige sektor fungerer den ikke optimalt”, siger hun .

Ulige magtforhold
Bente Sorgenfrey peger på, at magtforholdet i den offentlige sektor er ulige, fordi arbejdsgiverne også er lovgivere og har en uudtømmelig pengekasse.  Hun finder det frustrerende, at den, der reelt sidder med magten, nemlig finansministeren, ikke kan kaldes ned i Forligsinstitutionen.
”Derfor har vi brug for at se på, hvordan vi kan give Forligsinstitutionen mere power. Det er helt afgørende for også det offentlige arbejdsmarked, at man har en velfungerende Forligsinstitution. Vi kunne jo starte med at se på, hvordan de gør i andre nordiske lande”, siger Bente Sorgenfrey.