Kære regering, vi vil på mange måder det samme. Vi vil styrke Danmark, skabe flere job og sikre økonomien til den fælles velfærd. Derfor bør vi også hjælpes ad med at bringe Danmark ud af krisen – ved at finde løsninger sammen. Vi oplever, at I har sat kursen i den modsatte retning og ikke ønsker at få en reel dialog om forpligtende løsninger. Det må vi reagere på. Derfor erklærer FTF-organisationerne deres støtte til underviserorganisationerne og demonstrationerne til forsvar for den danske aftalemodel den 20. marts 2013.
Det er normalt godt med offentlig debat om udviklingen af samfundet, men det bekymrer os stærkt, at topministre prøver at påvirke udfaldet af aftaleforhandlingerne på forskellige områder af arbejdsmarkedet. Det svækker tilliden til den danske aftalemodel, at politikerne blander sig i det, som burde være en sag for arbejdsmarkedets parter.
Det vil altid være sådan, at regeringen som arbejdsgiver har stærke økonomiske interesser i overenskomst-resultater. Men det er nyt og skadeligt, at regeringen før forhandlingerne indregner et bestemt resultat som finansiering af en kommende skolereform. Det låser forhandlingerne og lægger et urimeligt pres på den ene part. Fælles løsninger kræver dialog og fairness. Diktat er ikke i tråd med den danske aftalekultur. Underviserne er de eneste der kan sikre en undervisning af høj kvalitet, og det kræver forberedelse.

Vi frygter, at det, vi nu ser på underviserområderne, spreder sig. I "Vækstplan DK" lægger regeringen op til en effektivisering i den offentlige sektor, der bl.a. skal hentes gennem en ændring af arbejdstidsreglerne og arbejdsforholdene i det offentlige. Er det virkelig regeringens politik at blande sig i overenskomstforhandlingerne? Det håber vi ikke. Skal vi løse de fælles udfordringer, kræver det respekt for hinanden, dialog og samarbejde.