Den fyringsbølge, der de seneste år har skyllet hen over de kommunale arbejdspladser, har i særlig grad ramt kvinderne.
Fra november 2009  til november 2012 er antallet af kvindeligt ansatte faldet med 26.229 personer. I samme periode er der blevet 9.992 færre mandligt ansatte i kommunerne. Det viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.
Tallene illustrerer tydeligt den skæve fordeling af kønnene på det danske arbejdsmarked, hvor mænd og kvinder arbejder i hver sin sektor – med en stor overvægt af kvinder i den offentlige sektor. Eksempelvis er der stor overvægt af kvinder i  faggrupper som pædagoger og socialrådgivere og SOSU-assistenter.

”At besparelser i den offentlige sektor rammer kvinderne hårdest, skyldes at vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked. Det skal vi have gjort op med”, siger  Bente Sorgenfrey, formand FTF, der er hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte.

Hun peger på, at det kønsopdelte arbejdsmarked, gør det sværere for medarbejdere af begge køn at skifte job. Og det er særligt problematisk i krisetider, hvor det kan være nødvendigt for den enkelte at kunne omstille sig til nye job eller nye brancher.

Brug for national handlingsplan
”Der er brug for en national handlingsplan, hvis der for alvor skal ændres på kønsopdelingen af arbejdsmarkedet, og hvis der skal blive større kønsmæssig balance i unges fremtidige studie- og erhvervsvalg”, siger Bente Sorgenfrey.

FTF foreslår en national handlingsplan, der samler op på de forskellige initiativer og sikrer vidensopsamling og inspiration på tværs af virksomheder og sektorer.

”Sådan en plan har de i Norge, og det sikrer at de forskellige initiativer ikke bare løber ud i sandet, men at erfaringerne bliver samlet op”, siger Bente Sorgenfrey.

Hun peger på, at en national handlingsplan med fordel kan tage udgangspunkt i måltal for den ønskede kønssammensætning inden for visse fag og uddannelsesretninger, hvor der i dag er stor skævhed i fordelingen af kvinder og mænd.