OPI

Prøv testen: Er din arbejdsplads innovativ?

På innovationstesten.dk kan du fra i dag teste om din arbejdsplads arbejder innovativt med fx nye arbejdsformer, ydelser og produkter. Se fx om I er under eller over landsgennemsnittet for innovation i den offentlige sektor, fx indenfor sundheds- eller børneområdet.

Velfærd skaber job

Den stærke offentlige sektor, der bl.a. sikrer højkvalitets børneinstitutioner, uddannelse, forskning og sundhed, styrker erhvervslivets vilkår. Velfærden er simpelthen med til at skabe private job. Det skriver jeg i Politiken i dag.

Ny rapport: Offentlig-Privat Innovation skaber job og vækst

Offentlig-Privat Innovation fører til nye produkter og nye arbejdsgange på private og offentlige arbejdspladser, viser ny undersøgelse. Hver femte private virksomhed svarer i en spørgeskemaundersøgelse, at de har opnået øget omsætning ved OPI, mens 15 pct. svarer, at de har ansat flere medarbejdere pga. OPI. FTF foreslår, at OPI bredes ud til hele landet via en ny OP-enhed, der skal skabe et stærkt samspil på tværs af stat, kommuner og regioner.

Danmark skal blive verdens mest digitale land

Den nye regering bør have som mål, at Danmark skal være det mest digitaliserede land i verden. Det er det klare budskab fra FTF, der sammen med 26 andre organisationer har lavet en fælles vision for fremtidens digitale Danmark.

Data er Nordens nye råstof

NFS-kongres: Data efterspørges af alle. Virksomheder kan producere skræddersyede produkter, og sundhedsvæsenet kan udvikle nye behandlingsmetoder. Men det er også personfølsomt og bør bruges med omtanke, mener FTF-formand Bente Sorgenfrey.

FTF og LO ønsker god valgkamp

Valget er udskrevet. Med en lille video minder FTF og LO på vegne af 1,5 mio. lønmodtagere politikerne om 22 konkrete forslag til en kommende regering.

LO og FTF: Lad pensionsselskaber investere i det offentlige

Pensionsselskaber står klar med den store check til omfattende investeringer i infrastruktur og udvikling af bygninger og anlæg, men samarbejdet bremses af skrappe deponeringsregler. LO og FTF vil lempe reglerne, der i dag hæmmer offentlig-private partnerskaber (OPP). Det vil sikre flere investeringer i projekter, der gavner det offentlige og udvikler velfærden til gavn for borgerne, mener LO og FTF. Ekspert, Danske Regioner, Dansk Erhverv og Forsikring & Pension støtter forslaget.

Vi tørster efter mere offentlig-privat samarbejde

Mangel på viden og koordinering er en væsentlig barriere for mere offentlig-privat samarbejde. Der er brug for en national OP-enhed, der samler viden for kommuner, regioner og stat. Det skriver FTF og Forsikring & Pension i Berlingske.