OK13

Tilbage til forhandlingsbordet

Det er ikke for sent at forhandle en løsning, selv om lockouten er en realitet, lyder FTF’s klare opfordring. Men hvis arbejdsgiverne alligevel ikke vil forhandle, er den eneste løsning et hurtigt lovindgreb af hensyn til børn, unge, forældre og arbejdspladser.

Sammenbrud i forhandlingerne

Forligsmanden har til formiddag bekræftet, at forhandlingerne mellem KL og Danmarks Lærerforening nu er brudt endeligt sammen. Lockouten mod alle overenskomstansatte pr. 1. april er dermed rykket meget nærmere.

Bevar den danske aftalemodel

Regeringens og KL’s brud med den danske aftalemodel er på vej til at ødelægge en af Danmarks største styrker - viljen til fælles løsninger, lyder det i FTF’s støtteerklæring til underviserne og demonstrationerne den 20. marts 2013.

FTF støtter demonstration for den danske model

Pas på den danske model – find en forhandlingsløsning. Det er hovedbudskabet fra FTF i forbindelse med den verserende konflikt på mellem lærerorganisationerne og de statslige og kommunale arbejdsgivere. Derfor bakker hovedorganisationen for 450.000 offentligt og privat ansatte også op om demonstration på onsdag den 20. marts.

Organisationernes aftaler med KL

De generelle KTO-forhandlinger med KL er afsluttet. Nu er det organisationernes tur til at få aftaler om fornyelse af deres overenskomster på plads.

MED og OK 13

Den 16. februar 2013 blev der indgået forlig på det kommunale område mellem KTO og KL. Forliget indeholder flere elementer af betydning for reglerne på MED-området. Der gives her en kort præsentation af de vigtigste ændringer.

Smalt forlig i kommunerne

KL og KTO har her til eftermiddag indgået aftale om ny overenskomst for de næste to år. Udover begrænsede lønstigninger har parterne bl.a. aftalt tilpasninger i MED-systemet - om medindflydelse og medbestemmelse samt et samarbejde om at udvikle den kommunale kerneopgave. Forhandlingerne om de enkelte organisationers overenskomster, herunder om lærernes arbejdstidsregler, udestår fortsat.