Offentlig

LO og FTF: Lad de offentligt ansatte gøre det, de er bedst til

Når repræsentanter fra regeringens Ledelseskommission og den svenske Tillitsdelegation i morgen mandag kommer på besøg i LO-huset, er budskabet fra LO og FTF klart: Inddrag medarbejdere og ledere, der er tæt på borgerne. Det er vejen til bedre styring og ledelse i den offentlige sektor.

Offentlige ledere er for langt væk

Ledere i ældrepleje og daginstitutioner har fået flere medarbejdere under sig, og dermed risikerer de at miste føling med, hvad der foregår ude i institutionerne. LO vil have frontlinje-ledere, der er tættere på medarbejdere og borgere.

LO kæmper for den lokale velfærd

Op til kommunalvalget inviterer LO til tværpolitiske vælgermøder over hele landet. Her skal kandidaterne forholde sig til konkrete udfordringer ? og ved hvert møde får borgerne ordet før politikerne.

Det offentlige går glip af de ansattes gode ideer

Der er stort potentiale i at udnytte de ansattes ideer: 7 af 10 offentlige ansatte har ifølge en ny Epinion-undersøgelse forbedringsforslag til den offentlige service. Lyt til medarbejderne og invester i velfærden, er budskabet fra LO.

Den offentlige sektor skaber lighed – også mellem kønnene

Danmark har gennem mange år opbygget et godt og trygt velfærdsamfund. Det har været med til at gøre Danmark til et af verdens rigeste lande, samtidig med at vi har et af de mest lige samfund. De resultater skyldes ikke mindst vores offentlige sektor, som hører til blandt de mest effektive og veldrevne i verden.

Vi skal samarbejde om at forny og forbedre den offentlige sektor

"Det glæder mig, at medarbejderne skal have mere tid til deres kerneopgaver, og at siloerne i den offentlige sektor skal nedbrydes. Men vi har til gode at se, hvordan regeringen konkret forestiller sig, at det skal gøres?, siger LO's formand Lizette Risgaard om regeringens nye plan for fornyelse af den offentlige sektor.