Det kan lyde som et skønmaleri, men det er ikke desto mindre en kendsgerning, som dokumenteres i det nye LO-hæfte ?En offentlig sektor i verdensklasse?, hvor LO har sammenfattet og analyseret data fra blandt andre OECD.

? Vi har en offentlig sektor, vi kan være stolte af. Den skaber lighed, den skaber arbejdspladser, og den skaber vækst, siger Lizette Risgaard.

LO-analysen udkommer, netop som regeringen har sat gang i arbejdet med at ?modernisere? den offentlige sektor, og den er samtidig et velment indspark til forberedelserne til næste års finanslov.

?Modernisering? må aldrig blive et smart ord for udhuling

? Vi skal altid se, om vi kan gøre tingene bedre i den offentlige sektor. Og særligt i en tid, hvor andelen af ældre stiger, og vi får brug for mere velfærd.

Men modernisering må ikke bare blive et smartere ord for udhuling af velfærden. For så risikerer vi at kaste andre vigtige principper som lighed og ligestilling over bord også, siger Lizette Risgaard.

Den nye LO-analyse fremhæver blandt meget andet Danmark som et af de mest lige lande i verden. Det gælder både før, der sker en omfordeling via skattesystemet og i særdeleshed efter. Her er Danmark placeret på en flot 3. plads over de mest lige lande i OECD – side om side med de andre nordiske lande Sverige, Norge og Island, mens eksempelvis USA er et langt mere ulige samfund.

Den offentlige sektor har sikret kvinder plads på arbejdsmarkedet

LO-hæftet dokumenterer blandt meget andet også den store rolle, vores vuggestuer og ældreplejen spiller, når det gælder kvindernes mulighed for at passe et job.

I Danmark bliver mere end 65 procent af børn under tre år passet i et dagtilbud ? og mere end 70 procent af småbørnsmødrene er i beskæftigelse. Tilsvarende betydning har ældreplejen for kvindernes såkaldte beskæftigelsesgrad: I Danmark er mere end 80 procent af de 45-59-årige kvinder i job. Det er den aldersgruppe, der må formodes at have forældre, der har behov for omsorg ? og altså kan nyde godt af vores plejetilbud.

Også her viser analysen stor forskel på OECD-landene. I eksempelvis Spanien, Italien og Portugal ligger kvindernes beskæftigelsesgrad langt under den danske.

? Vi kan blive på arbejdsmarkedet i tryg forvisning om, at vores børn og ældre har det godt. Det er vigtigt ? både for den enkelte, men sandelig også for samfundet, siger Lizette Risgaard.

Læs pjecen her

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.