Den viser også stor opbakning til dialogen og samarbejdet mellem ledere og tillidsvalgte på arbejdspladsen. ?Dialog er et vigtigt ledelsesredskab. Det skal der meget mere fokus på?, mener LO-næstformand Nanna Højlund.

For mange medarbejdere gør faglig sparring svært
Den nye undersøgelse fra LO viser, at knap fire ud af 10 LO-arbejdere i mindre grad eller slet ikke oplever, at de kan få faglig sparring fra sin nærmeste leder. Samtidig viser undersøgelsen, at 42 pct. af LO?erne er på arbejdspladser, hvor deres nærmeste leder har personaleansvar for mere end 30 medarbejdere.

? Medarbejderne skal opleve at have nærværende ledere. Det kan derfor være nødvendigt at kigge på, om særligt institutionsledere har ansvaret for for mange medarbejdere. Med til billedet hører jo også, at de sidder med ansvaret i forhold til hundredvis af borgere, pårørende og frivillige, siger Nanna Højlund og henviser til, at Ledelseskommissionen er kommet frem til samme konklusion.

Det største ledelsesspænd finder du i ældresektoren ? efterfulgt af sundheds- og psykiatriområdet og på skoleområdet, viser en spørgeskemaundersøgelse, som Kommissionen har lavet blandt 1800 offentlige ledere.

Begrænses af for meget papirarbejde og krav oppefra
LO-næstformanden hæfter sig også ved et andet vilkår, der gør det svært at få tid til at sparre med medarbejderne: Lederne bruger alt for meget tid på at rapportere på krav oppefra.

Hver anden leder på ældre- og sundhedsområdet samt på beskæftigelsesområdet oplever, at dokumentationskrav er begrænsende for dem. Det viser Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse.

? Vi har gode ledere i den offentlige sektor. Men vilkårene og styringen, de er underlagt, fx med mange dokumentationskrav og alt for stramme og kortsigtede budgetter, kan diskuteres, siger LO-næstformanden.

Mere dialog og samarbejde, ikke mindre
Nanna Højlund kan dog ikke genkende det billede, som Ledelseskommissionen tegner af, at overenskomster og samarbejdssystemet begrænser lederne. Tværtimod. Hun henviser til kommissionens undersøgelse, der viser, at samarbejdet med personaleorganisationer og tillidsrepræsentanterne er understøttende for ledernes arbejde. På ældreområdet mener knap 7 ud af 10 ledere, at samarbejdet understøtter.

? Vi hører fra lederne ude på institutionerne, at samarbejdet kører godt. Også medarbejderne sætter stor pris på, at deres tillidsvalgte inddrages og får indflydelse på beslutninger på arbejdspladsen. Ude lokalt ved de godt, at der er stor fleksibilitet til at tilpasse aftaler lokale forhold.

Halvdelen af de adspurgte i LO?s undersøgelse mener, at tillidsrepræsentanterne har tilstrækkelig indflydelse på beslutningerne på deres arbejdsplads, mens 4 ud af 10 mener, at de har for lidt indflydelse.

Læs undersøgelsen her