Siden 2012 har lederne i ældreplejen i gennemsnit fået fire medarbejdere mere at være leder for. Samtidig efterlyser medarbejderne i den offentlige sektor ledere, der har føling med, hvad der sker. Det viser en undersøgelse, LO har lavet blandt kommunalt ansatte.

? De ansatte i kommunerne sender et tydeligt signal: Lederne må ikke komme for langt væk. De skal have føling med, hvad der rører sig, siger de.

? Derfor bekymrer det os naturligvis, når vi kan se, at lederne ude på de vigtige velfærdsinstitutioner får flere medarbejdere i vagtskemaerne ? for slet ikke at nævne de flere og flere borgere og pårørende, de har ansvaret for, får en god service, siger LO-næstformand, Nanna Højlund.

14-20 medarbejdere pr. leder fungerede bedst
? Lederne i frontlinjen er dygtige og de skal have de bedste rammer for at lykkes. Det handler blandt andet om, at de skal være tæt både på medarbejdere og borgere.

Det underbygges af en kvalitativ undersøgelse, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (dengang KORA), offentliggjorde i 2015. Den viser store forskelle i ledelsesspændet på daginstitutionsområdet. Konklusionen i undersøgelsen er, at institutioner med 14-20 medarbejdere pr. leder fungerede bedst.

Regeringen nedsatte i foråret en Ledelseskommission, som afslutter sit arbejde i december. Det er LO?s forhåbning, at Ledelseskommissionen netop har fokus på, at det såkaldte ledelsesspænd – dvs. antallet af medarbejdere pr. leder – ikke må blive for stort ude på institutionerne.

? Vi mener, at der bør være et helt særligt fokus på netop de ledere, som møder borgerne. De fortjener bedre rammer, siger Nanna Højlund.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.