Tre af regeringens ministre løftede i dag sløret for deres sammenhængsreform. På plussiden hæfter Lizette Risgaard sig ved, at regeringen ønsker et bredt politisk samarbejde om at forny den offentlige sektor. En bred dialog er vigtig ? også med medarbejderne, pointerer hun:

? Det er vigtig med et stærkt og bredt samarbejde om at forny og forbedre den offentlige sektor. Både lokalt og centralt. Velfærd vedrører os alle. Bedre sammenhæng kræver samarbejde og dialog.

Hold fast i medarbejdernes engagement
Lizette Risgaard er enig med regeringen i, at kampen mod detailstyring og unødig kontrol ? og for mere tid til kerneopgaven ? er vigtig:

? Medarbejderne i den offentlige sektor er drevet af at gøre en forskel for borgere og samfund. Det er et engagement, som man ikke skal kvæle med unødig kontrol, papirarbejde og detailstyring. Det er tværtimod et engagement, vi skal værne om og bruge aktivt til at gøre en velfungerende offentlig sektor endnu bedre, siger Lizette Risgaard.

Hun mener, at man så vidt muligt skal overlade papirarbejdet til dem, der er uddannet til opgaven. Hun opfordrer fx regeringen til at kigge på, om man ikke kan samle administrative opgaver hos kontorpersonale, som er uddannet til at håndtere opgaven. Frem for at pådutte andre faggrupper mere bureaukrati.

Dialog ? også om digitalisering
Hun håber, at regeringens planer i det hele taget betyder mere ? og ikke mindre ? dialog og medarbejderinddragelse. Det gælder også, når ny teknologi og digitalisering skal indføres rundt omkring på de offentlige arbejdspladser.

? Det er vigtigt at holde fast i en begejstring omkring ny teknologi på de offentlige arbejdspladser. Det gør man ikke ved at belønne innovation med sparekrav og sætte it-systemer i værk uden om medarbejdere. Det gør man derimod ved at lade medarbejderne være en del af udviklingen. Det bliver servicen over for borgerne også langt bedre af, siger Lizette Risgaard.

Ressourcer og opgaver skal hænge sammen
LO-formanden fremhæver endelig, at ordentlig velfærd kræver, at der er hænder nok til at løfte opgaverne:

? Hvis vi i fremtiden vil have velfærd af ordentlig kvalitet, så skal ressourcer og opgaver hænge bedre sammen, end regeringen lægger op til. Fru Hansen kan ikke bruge fine ord til noget, hvis ikke velfærden slår til.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.