Økonomi

Kommentarer til diskussionsoplæg til mødet i Det økonomiske Råd, maj 2012

DØR's formandskab har i sin vurdering af økonomien peget på, at
med de allerede vedtagne reformer vil de offentlige finanser være holdbare i
2020. FTF mener det er vigtigt, at der laves reformer for at få råderum til at
øge velfærden. FTF tager afstand fra, at der peges på lønsumsafgift frem for
skat på finansielle transaktioner til adfærdsregulering, idet lønsumsafgiften
er en skat på beskæftigelse.

FTF bakker op om kommissorium, men lover ikke resultat

FTF’s centrale krav om bedre arbejdsmiljø og en tillidsreform i den offentlige sektor indgår i de kommende trepartsforhandlinger. FTF er klar til at arbejde for vækst og sikring af velfærden, men arbejdstiden skal ikke op nu.

Mangler i kommissorium

FTF's forretningsudvalg gav tirsdag aften mandat til, at FTF's formand Bente Sorgenfrey kan gå videre i forhandlingerne med regeringen om et kommissorium for trepartsforhandlingerne.

Godt at 2020-plan sætter skub i jobrotation

Mere jobrotation er en del af en ungepakke, som regeringen vil lægge på bordet de kommende trepartsforhandlinger. FTF er positiv og har konkrete forslag til, hvordan jobrotationsordning kan få flere unge i arbejde.

FTF: Rigtigt at satse stort på uddannelse i 2020-plan

Regeringen afsætter to mia. kr. til videregående uddannelser. Det er helt nødvendigt for at sikre Danmarks langsigtede vækst, mener FTF. Men der må indbygges plads i planen til senere at lempe på den kartoffelkur for det offentlige, som skal skaffe penge her og nu, siger FTF’s formand.