Efter- og videreuddannelse

Jobrotation kan sikre videre- og efteruddannelse

Jobrotation er både en nem og billig løsning, når de ansatte skal videre- og efteruddannes. Men lederne kender ikke ordningens fordele, og tillidsrepræsentanterne spiller en afgørende rolle i udbredelsen af viden og gevinsten ved jobrotation.

Arbejdsgivere kender for lidt til jobrotation

Regeringen lægger fortsat op til at fremme jobrotation, hvor ledige går ind og vikarierer for ansatte på uddannelse. Men mange arbejdsgivere kender for lidt til ordningen, fx at den er økonomisk attraktiv.

Langtidsledighed stiger blandt FTF’erne

Omkring 10 millioner europæere har været ledige i mindst et år, viser nye tal. FTF’erne udgør en del af den dystre statistik: Langtidsledigheden stiger fortsat på FTF-området, men den generelt falder i Danmark.

Mangler i kommissorium

FTF's forretningsudvalg gav tirsdag aften mandat til, at FTF's formand Bente Sorgenfrey kan gå videre i forhandlingerne med regeringen om et kommissorium for trepartsforhandlingerne.

Danmark i arbejde – Regeringens 2020-plan

Regeringen har fremlagt 2020-planen med primær vægt på langsigtede reformer, der sikrer en markant forøgelse i arbejdsudbuddet og en meget stram prioritering i den offentlige sektor. FTF er parat til at drøfte reformer vedr. arbejdsudbud, der implementeres, når behovet er der, og det bør være muligt at justere den meget beskedne vækstrate i den offentlige sektor, hvis gevinsterne melder sig før 2020.

Godt at 2020-plan sætter skub i jobrotation

Mere jobrotation er en del af en ungepakke, som regeringen vil lægge på bordet de kommende trepartsforhandlinger. FTF er positiv og har konkrete forslag til, hvordan jobrotationsordning kan få flere unge i arbejde.

Alt om trepart 2012

Arbejdsgivere, lønmodtagere og regeringen forhandler i foråret 2012 om fremtidens arbejdsmarked. FTF går til forhandlingerne for bl.a. at sikre kvalitet i velfærden, godt arbejdsmiljø og for at styrke den danske model. Læs alle nyheder, analyser og notater om trepartsforhandlingerne her.

Videregående uddannelser skal hænge bedre sammen

De forskellige videregående uddannelser i Danmark hænger for dårligt sammen. Det mener hovedorganisationen FTF, som derfor bakker op om uddannelsesministerens nye vision for et mere sammenhængende uddannelsessystem.