Der ligger ekstra penge til praksisnær lederuddannelse på AMU og VVU-niveau i 2013 i kommuner, regioner og udvalgte statsområder. Pengene kan bruges til bl.a. deltagerbetaling og kommer fra det sidste af en række trepartsinitiativer fra 2007, som skal styrke de offentlige ledere.
Så det er en god idé allerede nu at få drøftet, om du og dine lederkolleger kan bruge dette initiativ. Pengene sendes til kommuner og regioner som bloktilskud.
Fra 1. september 2012 er der også sat gang i otte lokale udviklingsprojekter, som skal sikre, at flere førstelinjeledere i det offentlige får mere lederuddannelse. Det kan være, din lokale arbejdsplads kan få glæde af at indgå i et af projekterne.