Videre- og efteruddannelse behøver hverken at være et dyrt eller besværligt for arbejdsgiveren. Tværtimod. Ved brug af jobrotation, hvor ledige går ind og vikarierer for ansatte under uddannelse, kan arbejdspladsen opnå både en økonomisk fordel og et bedre rekrutteringsgrundlag. Men alt for få arbejdsgivere kender til mulighederne for jobrotation, og TR-repræsentanterne viden om ordningen er afgørende for sikre de ansattes uddannelse. Det siger Tom Levi Larsen, der arbejder som konsulent i Beskæftigelsesregion Nordjylland, hvor han er ansvarlig for jobrotation på tværs af kommunegrænserne.
"Hvis en arbejdsgiver ser et behov for at efteruddanne en medarbejder, fx efter en MUS-samtale, så kan tillidsrepræsentanten være dén, der gør opmærksom på, at jobrotation faktisk hverken behøver at være en dyr eller bøvlet løsning for arbejdspladsen", siger Tom Levi Larsen.
TR-repræsentanter skal sprede viden om jobrotation
Mange arbejdsgivere kender ikke til muligheden for jobrotation, når de ansatte skal tilbage på skolebænken, og det er her, TR-medarbejderne skal på banen for at påpege fordelene ved jobrotation. Blandt andet at det statslige tilskud fordobles, så der bliver flere penge til videre- og efteruddannelse, at arbejdsgiveren og de andre ansatte får mulighed for at møde fremtidige medarbejdere, og at arbejdspladsen selv få indflydelse på valget af vikar. Den største fordel ved jobrotation er økonomisk. Arbejdspladsen kan få 170 kr. i timen i tilskud fra staten til at lønne en vikar i jobrotation. Beløbet skal sammenlignes med, at en arbejdsgiver ifølge Tom Levi Larsen er vant til at søge tilskud til videre- og efteruddannelse hos enten SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte eller VEU (Voksen Elev Uddannelsesstøtte). Her får arbejdsgiverne dog kun et tilskud på 70-80 kr. i timen. Jobrotation har således en klar økonomisk fordel og kan bruges som redskab til at fremme fagligheden og uddannelsesniveauet blandt ansatte i det offentlige og private.

Win win for alle parter
Arbejdsgiveren kan selv bestemme, hvilke arbejdsopgaver vikaren i jobrotation skal tage sig af. Det betyder, at vikaren ikke er bundet til en bestemt person eller arbejdsopgave. Så hvis arbejdspladsen er bedst tjent med, at en kollega tager sig af de opgaver, som en specialiseret medarbejder under uddannelse normalt udfylder, kan vikaren dække de nye opgaver, der opstår. Perioden for vikariatet er også fleksibel, og det tidsrum, hvor den ansatte er under uddannelse, behøver ikke falde fuldstændig sammen med den tid, hvor den ledige arbejder som vikar.
"Arbejdsgiverne får både deres medarbejdere uddannet uden særlige omkostninger – og de får et bedre rekrutteringsgrundlag. De ansatte bliver efteruddannet og øger deres kvalifikationer og dermed deres markedsværdi. Endelig får de ledige en tilknytning til en arbejdsgiver og øger på den måde deres chancer på arbejdsmarkedet", siger Tom Levi Larsen.

Det kan du gøre for at sætte gang i videre- og efteruddannelsen:

– Fortæl din arbejdsgiver om jobrotation
– Hent TR-håndbog om jobrotation her