Arbejdsløshed

Stadig flere forlader arbejdsløshedskøen

? Der bliver fortsat skabt flere job, og de gode tider giver mulighed for, at endnu flere kan komme tilbage i arbejde, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i LO. Arbejdsløsheden faldt med 600 personer i september 2018, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der er nu i alt 106.600 bruttoledige, svarende til 3,9 pct. af arbejdsstyrken.

Færre arbejdsløse i august – men stadig ledige hænder

Arbejdsløsheden faldt med 600 personer i august 2018, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der er nu i alt 107.000 bruttoledige, svarende til 3,9 pct. af arbejdsstyrken. Trods den faldende arbejdsløshed er der fortsat mange uden arbejde. ?Vi skal bruge de gode tider til at få alle med?, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i LO.

Arbejdsløsheden falder ? men stadig ledige hænder

Arbejdsløsheden faldt med 400 personer i juli 2018, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der er nu i alt 107.300 bruttoarbejdsløse, svarende til 3,9 pct. af arbejdsstyrken. Køen af registrerede ledige er i løbet af 2018 reduceret med 5.200 personer. I samme periode er beskæftigelsen steget med over 25.000 personer, ifølge netop offentliggjorte tal fra nationalregnskabet.

Stadig ledige hænder trods færre arbejdsløse

Arbejdsløsheden fortsætter med at falde. Vi har nu det laveste antal bruttoledige siden feb. 2009. Men der er fortsat ledige hænder. Lad os udnytte de gode tider i dansk økonomi og sikre job til alle.

Langt de fleste virksomheder kan skaffe den nødvendige arbejdskraft

Tre ud af fire virksomheder, der har haft behov for at rekruttere i foråret, har fået den arbejdskraft, de søgte. Det viser den netop offentliggjorte rekrutteringsundersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for foråret 2018. Undersøgelsen viser dog også, at rekrutteringsproblemerne er præget af faglært arbejdskraft.

Færre arbejdsløse og gode forudsætninger for at sikre job til alle

Arbejdsløsheden faldt med 1.300 personer i april 2018, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der er nu i alt 110.300 bruttoarbejdsløse, svarende til 4,0 pct. af arbejdsstyrken. Samtidig viser tal fra nationalregnskabet, at beskæftigelsen steg med knap 16.000 personer i 1. kvartal 2018.

Vismandsrapport bekræfter LO: Økonomien er i balance

I dag offentliggør Det Økonomiske Råd forårsrapporten om dansk økonomi. Rapporten viser en økonomi i god balance, hvor den stigende beskæftigelse modsvares af en højere arbejdsstyrke. Der er således ingen tegn på, at dansk økonomi er på vej ind i en overophedning, hvilket LO har påpeget flere gange.