? Tallene fortæller os, at vi har en solid og bomstærk økonomi. Når virksomhederne mangler hænder, er der ledige, som træder til. Det er godt, men virksomhederne må se virkeligheden i øjnene og indse, at de om fem eller syv år kommer til at mangle faglært arbejdskraft. Derfor er det min opfordring, at virksomhederne bruger de gode tider til at uddanne flere faglærte og bruge ressourcer på at sluse langtidsledige ind på arbejdsmarkedet, siger LO-formand Lizette Risgaard.

Mere fleksibel finanslov
Vismændene påpeger, at den nuværende budgetlov lægger flere begrænsninger ind, end hvad der egentligt er hensigtsmæssigt. I stedet bør Danmark have et flerårigt fokus i den økonomiske styring.

? Det glæder mig, at vismændene peger på, at en for stram budgetlov er et unødvendigt benspænd for dansk økonomi. Under finanskrisen begrænsede politikerne deres handlerum i finanspolitikken. Det betød, at lavkonjunkturen varede længere, end den ellers ville have gjort. Det må kommende regeringer notere og tage ved lære af.

Intet behov for at lette adgangen til udenlandsk arbejdskraft
Endvidere foreslår vismændene at lette adgangen til udenlandsk arbejdskraft. Det giver ikke mening ifølge LO. Den nuværende grænse for, hvor meget man skal tjene for at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, ligger på niveau med den gennemsnitlige løn for elektrikere og smede, og der er ikke behov for at gå længere ned. Der er derudover en positivliste for arbejdsfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft.

? Det giver altså ingen mening at gøre det nemmere for virksomheder at ansætte udlændinge til en billigere løn. Vi har danske arbejdsløse, som gerne vil have job. Og så har alle arbejdsgivere adgang til 250 millioner europæiske lønmodtagere. Hvis ikke det er nok for virksomhederne, så bør de måske investere noget mere i, hvordan de rekrutterer medarbejdere.

Vismændene forudser desuden en beskeden fremgang i lønstigningerne og faktisk faldende reale lønstigninger.

? Hvis der reelt var mangel på arbejdskraft, så ville lønnen stige markant mere, end den gør i dag. Det tyder på, at det danske arbejdsmarked ikke er under pres. Så vismændenes anbefaling virker mystisk, siger LO-formand Lizette Risgaard.

Kontakt: LO?s pressetelefon 26 11 97 10.