? Arbejdsløsheden fortsætter med at falde. Der er blevet godt 6.000 færre registrerede ledige i løbet af 2018 og knap 60.000 færre, siden arbejdsløsheden toppede under krisen, siger Mette Hørdum Larsen.

? Alligevel er der fortsat ledige hænder. Og vi er langt fra en situation med generel mangel på arbejdskraft og en situation som den, vi oplevede i højkonjunkturen i midten af 00?erne, fortsætter hun.

? Det skyldes ikke mindst, at der i disse år kommer mange flere ind på arbejdsmarkedet. Den voksende arbejdsstyrke betyder, at der er plads til stigende beskæftigelse, uden at der opstår akut mangel på hænder. Arbejdsløsheden er af samme årsag faldet i et mere moderat tempo, og der er altså stadig over 100.000 registrerede ledige.

? Derudover er der også flere arbejdsløse, end man umiddelbart får indtryk af ved alene at se på bruttoledigheden. Fx er der en gruppe arbejdsløse på ca. 50.000 personer, som af en eller anden årsag ikke indgår i den statistik. Det gælder blandt andet dem, som har mistet dagpengeretten. Det gælder kontanthjælpsmodtager, der ikke visiteres jobparate. Og det gælder hovedparten af de unge på uddannelseshjælp.

? Vi står med en rigtig god mulighed for, at flere på kanten af arbejdsmarkedet kan få fodfæste. Det kræver, at der investeres i en målrettet indsats. Nogle har behov for opkvalificering og uddannelse. Andre har brug for en særlig socialpolitisk indsats, siger Mette Hørdum Larsen.

Kontakt Pressekoordinator Anette Bindslev, 2338 4214, økonom i LO, Mette Hørdum Larsen, 2729 1737