– Der er stadig godt gang i arbejdsmarkedet, og det giver rigtig gode muligheder for, at flere kan komme i arbejde. Der er blevet 5.700 færre registrerede ledige i løbet af 2018, siger Mette Hørdum Larsen.

–  Trods den faldende arbejdsløshed er der fortsat mange uden arbejde. Der er over 100.000 registrerede ledige, viser dagens tal. Og ikke alle personer uden arbejde er omfattet af denne statistik.

– Der er en gruppe på ca. 50.000 personer, der reelt også er arbejdsløse, selv om de ikke indgår i statistikken over bruttoledige. Det gælder blandt andet dem, som har mistet dagpengeretten, det gælder kontanthjælpsmodtager, der ikke visiteres jobparate, og det gælder hovedparten af de unge på uddannelseshjælp, fortsætter hun.

– Vi skal bruge de gode tider på at få alle med. Potentialet er stort, og behovet for en målrettet indsats for, at flere kan komme i arbejde, er intakt. Der er nogle med behov for uddannelse og opkvalificering, andre med behov for en særlig socialpolitisk indsats.