Arbejdsløsheden faldt med 900 personer i maj 2018, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der er nu i alt 109.300 bruttoarbejdsløse, svarende til 4,0 pct. af arbejdsstyrken.

? Arbejdsløsheden falder fortsat og er nu på det laveste niveau siden februar 2009. Siden toppen i midten af 2012 er der blevet 56.000 færre bruttoarbejdsløse. Der bliver stadig skabt flere job, hvilket giver gode muligheder for, at flere kan komme tilbage i arbejde, siger Mette Hørdum Larsen, økonom i LO.

? Samtidig ser vi en kraftig fremgang i arbejdsstyrken. Det betyder, at arbejdsløsheden ikke falder i samme omfang, som beskæftigelsen stiger. Siden opsvingets begyndelse i 2013 er omkring 85 pct. af den stigende beskæftigelse faktisk kommet fra en udvidelse af arbejdsstyrken, og således er blot 15 pct. kommet fra faldende arbejdsløshed, fortsætter hun.

De gode tider skal bruges til at sikre job til alle
Arbejdsstyrken vil fortsætte med at stige solidt de kommende år. Og samtidig med, at der stadig er mere end 100.000 bruttoledige, der er klar til at komme i arbejde, er der også omkring 50.000, som aktivt søger arbejde, selv om de ikke er registeret som bruttoledige. Dertil er der også mange beskæftigede, der har et ønske om at arbejde flere timer, hvis de får mulighed for det.

? Der er stadig ledige hænder, selv om bruttoledigheden fortsætter med at falde. Der er heller intet, der peger på, at der er generel mangel på arbejdskraft. De fleste virksomhederne får den arbejdskraft, de søger. Og lønstigningerne er stadig moderate og afspejler, at der intet pres er på arbejdsmarkedet. Vi har en økonomi og et arbejdsmarked, som er i fin form. Nu skal vi udnytte de gode muligheder for sikre job til alle, siger Mette Hørdum Larsen.

Læs notatet her

Kontakt LO?s pressetelefon 26 11 97 10.