Her er FH’s samlede fælles konklusioner om Lønstrukturkomiteens arbejde

Rapporten giver de offentlige parter et godt grundlag for videre diskussioner, og et godt afsæt for treparten.