Forfatter: Morten Skov Christiansen

Lønløftet er en klar sejr for lønmodtagerne og borgerne

Trepartsaftalen om løn i den offentlige sektor er det første seriøse bidrag til at løse de aktuelle rekrutteringsudfordringer, der presser sundhedsvæsnet, ældreplejen, daginstitutionerne, sociale institutioner og fængslerne. Gode vilkår til de offentligt ansatte er en nøgle til at sikre god velfærd.

En stærk fagbevægelse er afgørende for den enkelte lønmodtager

I Dennis Nørmarks indlæg i Politiken fra den 11. september giver han udtryk for, at hvert menneske er en ø på arbejdsmarkedet. Intet kunne være længere fra sandheden. Det er afgørende, at mennesker med fælles interesser organiserer sig og bruger deres samlede stemme til at komme til orde.