Forfatter:

Majbrit Berlau: Mere tillid og mindre kontrol skal handle om borgerne – ikke færre medarbejdere

Lars Sandahl Sørensen ønsker sig mindre kontrol, bureaukrati og dokumentation, og mere tillid til de offentlige ansatte. Det vil han skabe ved at få kommuner, regioner og staten til at skaffe sig af med 30.000 ansatte. Sandahl Sørensen ordinerer en god medicin, men tager fejl af sygdommen og risikerer at gøre skade på patienten. Den tillidsbaserede forandringsbølge handler om borgerne og kvaliteten af velfærden – ikke om hovedløst at skære i antallet af medarbejdere.

Ældrepleje, SOSU taler med patient. Fagbevægelsens Hovedorganisation

Majbrit Berlau: DA begår afgørende researchfejl i debatindlæg om ligeløn

Pernille Knudsen fra DA tager fejl, når hun bruger en ny rapport fra VIVE til at konkludere, at kvinders lønefterslæb ikke skyldes forskelsbehandling. Knudsen har nemlig overset både forbehold og metodeafsnit i rapporten, der i virkeligheden ikke kan fortælle, om der finder løndiskrimination sted mellem mænd og kvinder.

Nedslidning: Regeringen svigter nedslidte seniorer!

Majbrit Berlau: Vi skal styrke mænds sundhed

Den forventede levetid for 30-årige ufaglærte mænd er 7,6 år kortere end for mænd med en lang videregående uddannelse. Derfor markerer Fagbevægelsens Hovedorganisation i dag Mændenes internationale dag ved at sætte fokus på uligheden i sundhed blandt mænd.

Pædagog og børn kører i vogn på legepladsen. Fagbevægelsens Hovedorganisation

Fagbevægelsen lancerer opgør med overstyring og New Public Management

”Vi har snakket om tillid til offentligt ansatte i 20 år. Vi er mange, der nu insisterer på en forandring. Af hensyn til både borgere og medarbejdere. I dag sender vi et over 30 sider langt forslagskatalog til regeringen. Nu viser vi vejen til, hvordan danskerne får bedre og mere nær velfærd. Dét kræver tillid til ledere og medarbejdere og et fundamentalt opgør med tænkningen på Slotsholmen”, siger Majbrit Berlau, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.