I dag er det Mændenes Internationale Dag. Dagen, hvor vi markerer de muligheder og udfordringer man har som mand i 2020.

Det gør vi i fagbevægelsen ved at sætte fokus på en af de helt store udfordringer, som danske mænd står overfor: At der er stor ulighed i sundheden – både mellem kønnene og blandt mænd alene.

I fagbevægelsen arbejder vi for, at alle lønmodtagere har et godt, sundt og trygt arbejdsliv, og det skal selvfølgelig gælde, uanset hvilket køn man har.

Majbrit Berlau

Der er ikke noget nyt i, at mænd generelt lever kortere, kommer sjældnere til lægen og ofte lever et mere usundt liv end kvinder. Men nyere undersøgelser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der også er store forskelle mænd imellem.

Færre gode leveår

Her kan man se, at den forventede levetid for 30-årige ufaglærte mænd er 7,6 år kortere end for mænd med en lang videregående uddannelse. Færre leveår er den ultimative ulighed i et samfund, så det bør få nogle røde lamper til at blinke.

Og når undersøgelserne samtidig viser, at knap hver tredje ufaglærte, enlige mand ender på førtidspension, bliver det tydeligt, at det ikke kun drejer sig om færre leveår, men også om færre år med god livskvalitet.

Arbejdslivet skal tænkes med

Det er foruroligende tal, som hverken samfundet eller det danske arbejdsmarked kan være tjent med. Derfor er der behov for, at vi får sat ulighed i sundhed højere på dagsordenen, så vi i fællesskab kan drøfte, hvordan vi kan fremme mænds sundhed. Og skabe reel lighed i sundhed.

Her spiller arbejdslivet en vigtig rolle. For de mænd, der er ramt af strukturerne, som skaber ulighed i sundheden, bruger mange timer på jobbet og har ofte en stor arbejdsidentitet. Derfor er det også oplagt, at man tænker arbejdslivet ind som et sted, hvor man kan lave ændringer til det bedre.

Alle skal have et sundt arbejdsliv

Sunde medarbejdere, der trives godt og undgår nedslidning, kan leve flere gode år. Så det er både i samfundets og arbejdsgivernes interesse, at vi får sat fokus på, hvad man kan gøre for at styrke mændenes sundhed.

I fagbevægelsen arbejder vi for, at alle lønmodtagere har et godt, sundt og trygt arbejdsliv, og det skal selvfølgelig gælde, uanset hvilket køn man har.

Indlæg bragt i A4 19.11.20