Jeg glæder mig personligt til, at det i fremtiden bliver normalen, at far triller barnevognen ind på byggepladsen, når han skal på barselsbesøg hos kollegerne. Eller at det er en fædregruppe, man ser hygge sig i den lokale park eller svømmehal. 

Hvis flere fædre skal tage en større del af barslen, vil det kræve, at vi ændrer på den kultur, vi har omkring barslen i dag.

Majbrit Berlau

Den nye aftale er derfor en vigtig milepæl for den ligestilling, jeg længe har ønsket mig at se i gadebilledet. Nemlig at det lige så ofte er far som det er mor, man ser skubbe afsted med barnevognen.

Kun begyndelsen

Det er dog vigtigt, at vi ikke kun ser den nye aftale, som afslutningen på kampen for en mere lige fordeling af barslen. Det er snarere begyndelsen. Og det er nu, vi skal i arbejdstøjet for at lave den kulturændring, der skal sikre, at alle børn og nybagte fædre rent faktisk får glæde af den aftale.

Hvis flere fædre skal tage en større del af barslen, vil det kræve, at vi ændrer på den kultur, vi har omkring barslen i dag. Arbejdspladser, sundhedsplejersker, bedsteforældre, kommunale tilbud og sågar offentlige toiletter har nemlig en ting til fælles: De har alle indrettet sig efter at det er mødre, der går på barsel.

Derfor vil den nye aftale betyde en omvæltning, som kræver en del tilpasning.

Det skal være nemt for fædrene

Erfaringer fra vores nabolande viser, at de allerfleste fædre som minimum holder de 11 øremærkede uger allerede indenfor få år, efter øremærkningen er indført. Derfor er det vigtigt, at vi som samfund, allerede inden loven træder i kraft, er klar til at tage imod de mange tusinde nye fædre, der skal på orlov om året.

Desværre vidner erfaringerne også om, at nogle fædre er mindre tilbøjelige til at holde orloven. Derfor er det også afgørende, at vi får fjernet de økonomiske og praktiske begrænsninger, så det bliver så nemt som muligt at komme i gang.

I fagbevægelsen er vi klar til at rådgive og vejlede medlemmerne om deres rettigheder og muligheder.

Rigtig mange fædre/medmødre har mulighed for at få fuld løn i de 11 øremærkede uger. Men økonomi gør det ikke alene. Det også vigtigt, at man som arbejdsgiver er klar til at understøtte en arbejdskultur, hvor det er helt naturligt, at far går på orlov.

Vigtige overvejelser i kommunerne

Derudover er det vigtigt, at man i kommuner, kulturtilbud, barselscafeer o. lign. også overvejer, hvordan man kan imødekomme de mange nye fædre på orlov.

Bør fædre og medmødre tilbydes en individuel samtale med sundhedsplejersken, når de går på orlov? Og vil det være en god ide, at kommunerne laver ny tilbud, som fx fædregrupper? Det er nogle af de overvejelser, som jeg håber, man vil gøre sig ude i kommunerne.

Man siger, at al forandring er svær. Derfor handler det om at gøre det så let som overhovedet muligt, hvis vi vil gøre den nye barselsmodel til en succes fra start af.