I mandags mødtes ministrene i Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (EPSCO).

Der var mange relevante punkter på den arbejdsmarkedspolitiske dagsorden. Det spanske formandskab gav bl.a. en kort status over forskellige igangværende forhandlinger, herunder direktiverne om platformsarbejdere og grænseværdier for bly og diisocyanater.

Rådet og Parlamentet er ikke enige om en formodningsregel i platformsdirektivet

Hvad angår platformsdirektivet, er Rådet og Europa-Parlamentet endnu ikke nået til enighed. Den helt store uenighed omhandler formodningsreglen.

Rådet foreslår at opstille syv kriterier – hvoraf minimum tre skal være opfyldt – for hvornår man er kategoriseret som lønmodtager.

Parlamentet foreslår en form for automatisk formodning, uden kriterier og hvor platformen skal løfte bevisbyrden. Parlamentet arbejder desuden for, at formodningsregelen bliver lagt til grund for enhver myndighedsbeslutning, hvilket Rådet ikke ønsker.

Det spanske formandskab understregede vigtigheden af at nå til enighed om en endelig aftale om et platformsdirektiv, idet det kan få betydning for millioner af arbejdstagere.

Formandskabet påpegede en større fleksibilitet fra Parlamentet i den seneste trilogforhandling, og opfordrede medlemslandene til også at justere deres positioner i rimelig grad for at kunne nå en aftale.

Flere lande fremhævede behovet for at komme til enighed om et direktiv, og flere udtrykte et ønske om at nå en aftale med Parlamentet inden årsskiftet. I FH arbejder vi fortsat på et ambitiøst direktiv med en stærk formodningsregel, så vi kan få sikret de mange platformsansatte nogle ordentlige arbejdsvilkår.

Rådet og Parlamentet lander politisk aftale om grænseværdier for bly og diisocyanater

I forhold til direktivet om grænseværdier for bly og dets uorganiske forbindelser og diisocyanater, kunne formandskabet til gengæld fortælle, at Rådet og Parlamentet den 14. november nåede til enighed om en politisk aftale. Aftalen skal nu blot vedtages formelt i de to institutioner, før det kan blive til virkelighed for flere millioner arbejdstagere, der er udsat for de farlige stoffer.