Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI,  der på linje med tidligere nationale afgørelser fastslår, at Wolt-bude fra andre EU-lande er arbejdstagere og herved har ret til ydelser som barselsdagpenge, boligstøtte og kontanthjælp.

“SIRI bekræfter hvad vi i fagbevægelsen længe har ment: at platformsarbejdere, herunder i Wolt, selvfølgelig er arbejdstagere med de rettigheder, der følger heraf, siger Flemming H. Grønsund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Wolt har dermed også arbejdsgiveransvaret for at indbetale A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og i øvrigt at sikre, at budene har et sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø!

Flemming H. Grønsund

Wolt har længe holdt fast i, at buddene har status som selvstændige, men den går ifølge SIRI ikke.

“Vi er rigtigt tilfredse med, at SIRI, på linje med Skatterådets tidligere afgørelse, fastslår den korrekte arbejdstagerstatus for Wolts bude.

Wolt har dermed også arbejdsgiveransvaret for at indbetale A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og i øvrigt at sikre, at budene har et sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø”, siger Flemming H. Grønsund.

Sagen viser, at der efterhånden er kommet en erkendelse blandt de danske myndigheder om, at de såkaldte platformsbeskæftigede er arbejdstagere.  

Det betyder også, at hvis platformen – i det her tilfælde Wolt – mener noget andet, så må de bevise, at der ikke er tale om en arbejdstagerstatus.

Tre på stribe: Endnu en punktering til Wolt

Tre på stribe: Endnu en punktering til Wolt

Det er tredje gang en myndighed underkender Wolt. SIRI følger trop på Skattestyrelsens principielle afgørelse om, at Woltbude er lønmodtagere og skal betale skat som lønmodtagere. Det samme har Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) tidligere konkluderet.