På vegne af den 66-årige mand Alexander Bergstrøm havde 3F indgivet et søgsmål mod Ankestyrelsen med det formål at få styrelsen til at erkende hans ret til sygedagpenge for en bestemt tidsperiode, selv om han ikke ansøgte om dem rettidigt.

Onsdag fik 3F og den 66-årige mand medhold i retten i Kolding.

Den sygemeldte Alexander fik på grund af sine manglende digitale kompetencer ikke i tide svaret på en besked i e-Boks fra kommunen. Svarfristen var på otte dage.

Fik normalt hjælp af sin kone

Han er efterfølgende blevet fritaget for at skulle kommunikere digitalt med myndighederne, men det var han altså ikke på daværende tidspunkt, hvor han mistede sine dagpenge.

Alexander forklarede, at han normalt fik hjælp af sin kone til at håndtere eksempelvis e-Boks-beskeder, men konen var bortrejst, da e-Boks-beskeden skulle besvares. Sms-beskeden om, at der lå en besked i e-Boks, var heller ikke kommet.

“Mange i min situation risikerer at blive snydt, fordi de ikke er så godt kørende med computer”, siger den 66-årige Alexander Bergstrøm til Fagbladet 3F.

Da Alexander mistede en del af sine sygedagpenge, måtte han låne penge af sine børn for at få dækket sine udgifter.

En milepæl for retssikkerheden

Tænketanken Justitia, der var med i sagen som biintervenient, kalder den for principiel og udtaler i en pressemeddelelse:

“Det er ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning en milepæl, at digitalt udsatte borgere, som reelt opfylder betingelserne for fritagelse for digital post og digitale selvbetjeningssystemer, men som alligevel forsøger at begå sig i den digitale offentlige sektor med hjælp fra sit netværk, ikke bliver stillet ringere end borgere, som har opnået fritagelse fra start af”.

Kilde: Fagbladet 3F

LÆS OGSÅ: Alexander vandt sag om e-boks: Jeg føler, at jeg har givet kommunen en lang næse