European Trade Union Institute (ETUI) afholdte i denne uge en debat, hvor panelisterne tog temperaturen på, hvor langt EU er med sit framework for en retfærdig grøn omstilling.

Blandt panelet var der flere forskere, der påpegede, at EU allerede har flere initiativer i spil til at tackle den grønne omstilling.

Særligt aktuel er den kommende Net-Zero Industry Act.

LÆS OGSÅ: Green Transition Together

Store mangler i framework

Men endnu vigtigere nævnte de, at det nuværende framework for en retfærdig grøn omstilling langt fra er tilstrækkeligt. Det indeholder stort set ingenting om social dialog, velfærdsstaten eller inklusion.

Flere EU-initiativer er en god guide til at imødegå det, en af panelisterne kaldte for en ’grøn tsunami’ – men der mangler konkrete værktøjer til at lykkes med en retfærdig grøn omstilling.

Fagforeningsrepræsentant fra IndustriALL, Corinna Zierold, understregede vigtigheden af en integreret grøn og social dimension.

FH: Glem ikke lønmodtagerne

Hun nævnte, at hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, skal et EU-framework også omfatte et fokus på social dialog og lønmodtagerrettigheder.

I FH mener vi, at det er helt afgørende, at vi ikke glemmer lønmodtagerne. I sidste ende er det dem, der skal drive den grønne omstilling.

Den grønne omstilling lykkes kun med en arbejdsstyrke, der har de rette kompetencer. Derfor er det helt afgørende, at vi opkvalificerer og efter-/videreuddanner lønmodtagerne, så vi kan gøre vores verden grønnere. Og vi skal have både faglærte og ufaglærte med i den proces.

Net-Zero Industry Act

-Kommissionen præsenterede i marts et forslag til en Net-Zero Industry Act. Den har til formål at fremme den grønne omstilling og EU’s 2030-klimamål gennem hurtigere tilladelser til at producere grønne teknologier, adgang til finansiering, forslag til samarbejde omkring teknologier mv.

-Forslaget blev præsenteret for at gøre det lige så attraktivt at drive grøn virksomhed i Europa som i USA. Sidste sommer blev den såkaldte Inflation Reduction Act nemlig stemt igennem i USA, og den giver en række skattefordele til grønne virksomheder, der producerer i USA. Det har skabt en bekymring for, om europæiske grønne virksomheder vil flytte deres produktion til USA.

-I FH er vi enige i, at det er vigtigt at sikre en grøn omstilling og et konkurrencedygtigt Europa. Men det er vigtigt, at den grønne industripolitik i Europa går hånd i hånd med ordnede løn- og arbejdsvilkår. Den grønne omstilling skal også være socialt retfærdig.