En folketingsvalgkamp og de private overenskomstforhandlinger har udskudt Lønstrukturkomiteens arbejde, men nu er den samlede rapport offentliggjort.

Afslutningen på arbejdet er en vigtig milepæl, som giver parterne et godt grundlag for diskussionen om løn- og arbejdsvilkår for offentligt ansatte, og arbejdet i komitéen baner vejen for de kommende trepartsforhandlinger om blandt andet lønløft og rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor, som regeringen planlægger.

Hvis vi skal sikre fremtidens velfærd, er vi nødt til at se fremad og sikre, at vi har en offentlig sektor med gode løn- og ansættelsesvilkår, som kan tiltrække og fastholde den rigtige arbejdskraft!

Morten Skov Christiansen, fungerende formand for FH

”Hvis vi skal sikre fremtidens velfærd, er vi nødt til at se fremad og sikre, at vi har en offentlig sektor med gode løn- og ansættelsesvilkår, som kan tiltrække og fastholde den rigtige arbejdskraft.

Dagens rapport er et rigtig godt afsæt for de kommende trepartsforhandlinger, hvor vi også endnu grundigere og bredere skal kigge på de rekrutteringsudfordringer, vi står overfor,” siger Morten Skov Christiansen, fungerende formand for FH, som understreger, at det er et samlet FH, der bakker op om rapporten.

Vi har fortsat et kønsopdelt arbejdsmarked  

Komitéen har analyseret og sammenlignet lønforholdene for et bredt udsnit af personalegrupper i den offentlige sektor, og rapportens dybdegående analyser viser en række tendenser på arbejdsmarkedet.

Rapporten beskriver, hvordan det er de konkurrenceudsatte private erhverv, der sætter rammen for, hvordan lønnen udvikler sig, og at reguleringsordningen virker, så lønningerne på det private og offentlige område følges ad.

Det er positivt og noget, FH grundlæggende bakker op om.

Derimod er det bekymrende, at komitéen finder en forholdsvis tydelig tendens til, at hovedparten af de personalegrupper i den offentlige sektor, hvor en forholdsvis stor andel i dag udgøres af kvinder, i gennemsnit har en lavere løn end andre grupper i den offentlige sektor med tilsvarende ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelsesniveau.

Den skæve tendens, som rapporten peger på, skal vi tage dybt alvorligt, for ellers opnår vi aldrig reel ligeløn på tværs af fag

Morten Skov Christiansen, fungerende formand for FH

”Køn fylder en del i rapporten, fordi vi fortsat har et kønsopdelt arbejdsmarked, hvor samlet 7 ud af 10 offentligt ansatte er kvinder.

Herunder er der naturligvis enorme forskelle fra fag til fag. Den skæve tendens, som rapporten peger på, skal vi tage dybt alvorligt, for ellers opnår vi aldrig reel ligeløn på tværs af fag,” siger Morten Skov Christiansen.

Parterne skal nu følge op

Det er dog vigtigt, at man ser det samlede billede i rapporten, fastslår Morten Skov Christiansen:

”Det giver mening, at uddannelse og erhvervserfaring afspejles i lønnen. Men selvfølgelig skal det også betyde noget, hvilket ansvar man står med.

Om man arbejder om natten eller i weekenden, og hvor svært det er at tiltrække og fastholde medarbejdere. Rapporten giver et grundigt og solidt afsæt for den diskussion,” siger Morten Skov Christiansen, og fortsætter:

”Jeg vil gerne sige tak til alle medlemmer af komitéen, som har knoklet for at få rapporten klar til i dag.

LÆS OGSÅ: Se udviklingen af børn og ældre i din kommune

I fagbevægelsen ser vi frem til at mødes med regeringen og repræsentanter for de offentlige arbejdsgivere, så vi kan træffe vigtige beslutninger, der kan være med til at sikre fremtidens velfærd og et balanceret arbejdsmarked,” siger Morten Skov Christiansen.