Til plenarforsamlingen i denne uge diskuterede og stemte Parlamentet om sin holdning til tilstrækkelig mindsteindkomst til at sikre aktiv inklusion. Det skete i kølvandet på et efterår, hvor Kommissionen præsenterede en rådshenstilling om mindsteindkomst.

I Parlamentets diskussion blev det fremhævet, at alt for mange borgere kæmper for at klare sig økonomisk. Der var enighed om, at alle fortjener en værdig levestandard.

Et flertal i Parlamentet stemte for, at medlemsstaterne skal styrke deres sociale sikkerhedsnet gennem tilstrækkelige mindsteindkomstydelser.

Det stemte for, at et direktiv skal gøre mindsteindkomstsordninger mere tilgængelige og effektive. Samtidig skal det sikre et mere inkluderende arbejdsmarked.

336 parlamentarikerne stemte for, 174 stemte imod, og 121 undlod at stemme. Dermed har Parlamentet vedtaget sin holdning om tilstrækkelig mindsteindkomst.

FH mener, at det er vigtigt med robuste sociale sikkerhedsnet, der sikrer alle borgere et værdigt liv. De borgere, der kan, skal sikres en vej til beskæftigelse.

FH bemærker dog, at initiativer til at sikre mindsteindkomst, herunder beskæftigelsespolitik og dagpenge, er national kompetence. EU skal udelukkende have en rolle i at støtte og supplere de nationale indsatser for social beskyttelse og social sikring.