Kommissionen fremhæver i rapporten, at det indre marked har skabt vækst og beskæftigelse på tværs af landegrænser, og at det er vigtigt at udnytte det indre markeds potentiale til at sikre tilgængeligheden af arbejdskraft og de rette kompetencer på arbejdsmarkedet.

Selvom Kommissionen allerede har haft fokus på bæredygtig konkurrenceevne og social retfærdighed på arbejdsmarkedet, synes vi i FH, at det indre marked skal forbedres i endnu højere grad. Vi ønsker et mere socialt retfærdigt indre marked.

I rapporten beskriver Kommissionen desuden, at et bedre samarbejde mellem det nationale og europæiske niveau er nødvendigt for at skabe et mere effektivt indre marked. I FH arbejder vi dog for, at den danske model beskyttes, så løn- og arbejdsvilkår fastlægges gennem kollektive overenskomster.