Moderaterne har i alt ubemærkethed lagt en bombe under folkepensionen.

Moderaterne vil afskaffe folkepensionen, som vi kender den, og erstatte den med egen opsparing.

Indtil videre er bomben heldigvis udetoneret. Det bør den forblive, hvis vi fortsat ønsker et pensionssystem i verdensklasse!

LIzette risgaard

Det kan man læse i Moderaternes politiske program Det mener Moderaterne på side 31-33, hvor de skriver:

”Moderaterne mener: At pensionssystemet skal baseres på egen opsparing, så demografiske risici undgås”. Moderaterne siger også: ”Både fællesskabet og den enkelte borger har fordele ved at gå over til et rent opsparingsbaseret pensionssystem”.

Intet kunne være mere forkert!

Lad mig blot nævne de helt oplagte grunde:

For det første er forslaget unødvendigt og overflødigt.

Vi har i dag et godt og robust pensionssystem. Det giver pæne pensioner og en sund samfundsøkonomi. Fordi vi har indrettet systemet fornuftigt, er udsigten til flere ældre ikke en trussel mod de offentlige pensioner.

For det andet er forslaget fordelingsmæssigt helt på månen.

En lavtlønnet skal spare langt mere op end en højt lønnet for at erstatte folkepensionen. Dels fordi en lavtlønnet har en mindre indkomst at spare op af, og dels fordi en lavtlønnet typisk vil få mere udbetalt i folkepension.

Tidligere beregninger fra ATP viser, at en person med lav indkomst skal lægge yderligere 31 pct. af sin løn til side for at kompensere for en manglende folkepension. Det kommer oven i det bidrag, som i dag betales til arbejdsmarkedspensionerne. En højtlønnet vil derimod kunne klare sig med en ekstra årlig indbetaling på ca. 8 pct. af indkomsten.

For det tredje risikerer vi flere fattige pensionister.

I de opsparingsbaserede ordninger bærer kunderne typisk selv risikoen for tab på de finansielle markeder. Så hvis markederne crasher og forventningerne slår fejl, så står den enkelte pensionist med håret i postkassen, når ens egen pension svinder ind, og folkepensionen ikke er der til at holde hånden under økonomien.

Moderaternes farlige kreativitet stopper imidlertid ikke ved folkepensionen.

Partiet mener også, at den enkelte borger selv skal betale udgifter til hjemmehjælp og tilkøbsydelser på offentlige og private plejehjem gennem en del af opsparingen til pension.

Risikoen er et nedadgående pres på den offentlige service til ældre. Samtidig bliver der færre midler til pensionsudbetalinger, eller også kræver det yderligere stigninger i pensionsbidraget!

LIZETTE RISGAARD

Det er et forslag, som giver stor usikkerhed om vilkårene i ældreplejen, og det serviceniveau, som befolkningen kan forvente.

Risikoen er et nedadgående pres på den offentlige service til ældre. Samtidig bliver der færre midler til pensionsudbetalinger, eller også kræver det yderligere stigninger i pensionsbidraget.

Bomben bør forblive udetoneret

Indtil videre er bomben heldigvis udetoneret. Det bør den forblive, hvis vi fortsat ønsker et pensionssystem i verdensklasse. Kombinationen af folkepensionen og arbejdsmarkedspensionerne er netop afgørende for, at Danmark ligger i den bedste internationale liga, når det kommer til pensionssystemer.

Det er et robust system, der både kan modstå udsving på de finansielle markeder og i befolkningens alderssammensætning.

Det må vi ikke sætte over styr.