I tirsdags blev Ungarn og deres manglende overholdelse af EU’s rule of law drøftet i parlamentet.

Baggrunden var, at EU i 2021 vedtog et regulativ, som skulle beskytte EU’s budgetter i tilfælde af, at medlemslande ikke overholdte og respekterede EU’s regler og love. Regulativet har givet EU muligheden for at suspendere lande fra at modtage ellers faste støtte udbetalinger og på anden vis tilbageholde økonomiske goder ved EU-samarbejdet. Dette for at beskytte EU’s budgetter og økonomi mod udnyttelse.

For første gang har Kommissionen nu forelagt Rådet, at Ungarn ikke overholder grundlæggende retsstatsprincipper og dermed fremsat to krav til, hvordan de mener EU skal tilbageholde dele af EU’s økonomiske fordele fra landet.

Herunder vil de suspendere Ungarn fra 65% af tre operationelle programmer under EU’s samhørighedspolitik. Altså den del af EU’s budgetter, der bruges på at støtte og udvikle fattigere medlemslande. Det svarer til at fratage Ungarn 7,5 milliarder euro i EU-støtte.

Denne beslutning kommer i forlængelse af at Parlamentet i midten af september måned gik ud med en fordømmelse af den Ungarske regering for ”bevidst og systematisk” at undergrave de europæiske værdier.

På plenarforsamlingens drøftelse deltog den tjekkiske minister for europæiske anliggender, Mikuláš Bek, på vegne af Rådet, og han fortalte, at man i Rådet nu ville kigge ned i de nærmere detaljer vedrørende Kommissionens forslag, da det er et meget følsomt tema.

I FH mener vi det er vigtigt for et holdbart unionsfællesskab, at medlemslandene overholder grundlæggende retsstatsprincipper. Kernen i demokrati er, at love og regler, som vedtages også implementeres fyldestgørende – ellers kan vi ikke have et tillidsfuldt og effektivt samarbejde.