En ny rapport kaldet Pay Transparency Legislation: Implications for Employers’ and Work’ Organization udarbejdet af International Labour Organization (ILO) afslører, at kvinder – på verdensplan – bliver betalt omkring 20 procent mindre end mænd.

Mens individuelle karakteristika som uddannelse, arbejdstid, faglige forskelligheder, kvalifikationer og erfaringer forklarer, en del af kønsbestemte lønforskelle skyldes en stor del forskelsbehandling på baggrund af køn ifølge ILO.

Kvinder værst ramt af COVID-19

Kvinder har været blandt de værst ramte af COVID-19 som både skyldes, at mange kvinder er ansat i de hårdest ramte sektorer og den kønsopdelte fordeling af familie ansvar. Disse faktorer har påvirket kvinders beskæftigelse negativt og truer med at vende årtiers fremskridt på ligestillingsfeltet.

Ifølge ILO vil tiltag om løngennemsigtighed bidrage til at reducere lønforskellene mellem kønnene på arbejdsmarkedet.

Løngennemsigtighed kan give arbejdstagere de nødvendige oplysninger for at forhandle lønsatser og give dem midlerne til at anfægte potentiel løndiskrimination. For arbejdsgivere kan løngennemsigtighed hjælpe med at identificere og bekæmpe løndiskrimination, som ellers kan påvirke deres omdømme negativt.

FH arbejder også for mere løntransparens i forbindelse med EU’s løntransparensdirektiv, da ligeløn for arbejde af samme værdi er en grundlæggende ret, som desværre stadig ikke er en realitet alle steder.

Pay Transparency Legislation: Implications for Employers’ and Work’ Organization

Du kan læse ILO’s rapport om løntransparens her