Fagbevægelsen fremlægger nu en 2030-plan, som giver næsten 13 mia. kr. ekstra i råderum til velfærdsforbedringer og investeringer i grøn omstilling og 2. generationsreformer.

Med Finansministeriets nye konvergensprogram 2022 er der blot 6½ mia. kr. i frit råderum frem mod 2030. Resten af bliver ædt op af forsvarsudgifter og til, at de offentlige udgifter følger med antallet af børn og ældre.

Udspillet fra Fagbevægelsens Hovedorganisation spiller op mod den 2030-plan, som regeringen har varslet at komme med efter sommerferien. 

”Der er kun 6,5 mia. kr. til velfærdsforbedringer og andre vigtige prioriteringer, hvis ikke vi gør noget. Det er langt fra nok i forhold til de ambitioner vi har for grøn omstilling og uddannelse”, siger Lizette Risgaard, som er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

De sidste årtiers økonomiske politik har samlet set øget uligheden, svækket arbejdsløshedsforsikringen og mindsket tilskyndelsen til at forsikre og organisere sig. Tiden er inde til en ny retning, hvor vi faktisk øger ligheden og styrker den danske model

Lizette Risgaard

Pengene i fagbevægelsens plan kommer bl.a. fra en skattereform, der øger de offentlige indtægter med 5 mia. kr., samtidig med at den skaber større lighed.

”Der er færre penge i kassen, fordi flere penge skal gå til forsvaret. Men det skal ikke føre til lavere ambitioner for vores velfærd. Derfor fremsætter vi en retfærdig, ansvarlig og ambitiøs plan for dansk økonomi frem mod 2030”, siger Lizette Risgaard, som er formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

FH’s forslag til en skattereform indebærer bl.a. en langsommere regulering af topskattegrænsen, lavere rentefradrag, et arbejdsmarkedsbidrag for uorganiserede virksomheder for at styrke den danske model og højere kapital- og arveskat. 

Tiden er inde til en ny retning

”De sidste årtiers økonomiske politik har samlet set øget uligheden, svækket arbejdsløshedsforsikringen og mindsket tilskyndelsen til at forsikre og organisere sig. Tiden er inde til en ny retning, hvor vi faktisk øger ligheden og styrker den danske model,” siger Lizette Risgaard.

Hertil kommer, at en ny analyse fra Skatteministeriet viser, at der kan forventes en øget indtægt til statskassen i størrelsesordenen 1-7 mia. kr. som følge af oprustning af skattekontrollen. Finansministeriet har på den baggrund besluttet at indregne et forsigtigt skøn på ca. 1 mia. kr.

FH finder det fagligt velbegrundet at indregne et skøn på 4 mia. kr.

FH lægger op til følgende prioriteringer

  • 2½ mia. kr. ekstra til at lade pengene følge demografien ud over de 25 mia. kr., der ligger i det demografiske træk.
  • 8 mia. kr. til øvrige forbedringer af velfærd og grøn omstilling.
  • 5 mia. kr. til investeringer i uddannelse, opkvalificering og bedre arbejdsmiljø, som led i den pakke med 2. generationsreformer, som FH fremlagde sidste år, for at styrke lønmodtagerne og arbejdsudbuddet.

LÆS FH FORSLAG: En ansvarlig, retfærdig og ambitiøs 2030-plan

Fagbevægelsen regner med, at investeringen i 2-generationsreformer tjener sig selv hjem og mere til, så den også kan udvide råderummet.

Rigtige reformer løfter lønmodtagere

DREAM-gruppen har for FH beregnet et reformforløb, som styrker de offentlige finanser med ca. 25 mia. kr. frem mod 2030 via de nævnte investeringer i uddannelse og opkvalificering og bedre arbejdsmiljø. Da der er tale om en potentialeberegning, vil det ikke kunne indregnes i de mellemfristede fremskrivninger, men potentialet vil kunne bidrage til et større råderum i takt med, at det realiseres.

Det er på tide, at vi indfører rigtige reformer, der faktisk løfter lønmodtagerne, så de bliver stærkere i stedet for den type af såkaldte reformer, der bare gør folk fattigere”

Lizette Risgaard

”Det er på tide, at vi indfører rigtige reformer, der faktisk løfter lønmodtagerne, så de bliver stærkere i stedet for den type af såkaldte reformer, der bare gør folk fattigere”, siger Lizette Risgaard.

En ansvarlig, retfærdig og ambitiøs 2030-plan

FH ønsker fortsat, at Danmark skal have et tårnhøjt ambitionsniveau i forhold til at investere i velfærd, uddannelse og andre 2. generationsreformer. Det er ikke gratis, og med det nationale kompromis om sikkerhed er de finanspolitiske rammer indskrænket. Derfor fremlægger FH en samlet økonomisk 2030-plan som sikrer finansiering til at opretholde et højt ambitionsniveau på Danmarks vegne.