Derfor bliver vi også nødt til at snakke om de sorte huller med lav organisering, der breder sig på arbejdsmarkedet. En udvikling som på sigt kan true den danske model. 

Samtidig står vi overfor en kæmpe udfordring med at få de rette kvalifikationer til fremtidens arbejdsmarked. Lønmodtagerne skal i de kommende år både omstille vores samfund til en ny grøn – og en ny digital – verden. Det kræver helt nye kompetencer og dermed også bedre økonomiske muligheder for at tage uddannelse og efteruddannelse.

To rapporter skitserer udfordringer og løsninger ved den danske model

På Lønmodtagernes Topmøde d. 24. maj i København har FH derfor besluttet sig for at sætte den danske model på dagsordenen. Vi kickstarter debatten med de to nedenstående rapporter ”Den danske model skal tilbage i topform”, hvor vi ruller udfordringerne ud, og ”Et arbejdsmarked i verdensklasse”, hvor vi skitserer løsningerne.

Men fagbevægelsen kan ikke løse problemerne alene. Det kræver medspil fra både arbejdsgivere og politikere. Vi håber derfor, at alle med interesse for det danske arbejdsmarked vil læse med og deltage i diskussionerne. Målet er at sikre et trygt og godt arbejdsmarked samt et samfund med vækst og velstand – også i de næste 100 år.