Kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning har i dag offentliggjort deres anbefalinger til pensionssystemet. Rapporten viser, at Danmark godt kan lade folkepensionsalderen stige i et langsommere tempo uden at sætte den sunde samfundsøkonomi over styr.

Tag toppen af stigningen i pensionsalderen

”Kommissionens anbefalinger efterlader ingen tvivl; vi er nødt til at gribe ind overfor folkepensionsalderens himmelflugt. Selv om vi lever længere sætter helbredet også begrænsninger på, hvor mange år vi kan fortsætte med at arbejde”, siger Lizette Risgaard.

Kommissionens anbefalinger efterlader ingen tvivl; vi er nødt til at gribe ind overfor folkepensionsalderens himmelflugt.

Lizette RISGAARD

”De samfundsøkonomiske rammer giver mulighed for at tage toppen af stigningen i pensionsalderen. Det er positivt”, siger Lizette Risgaard.

”Jeg er glad for, at rapporten slår fast, at Tidlig Pension og Seniorpension er vigtige dele af pensionssystemet. De ordninger skal vi værne om de kommende år og sikre, at de reelt giver mulighed for tidlig tilbagetrækning til de grupper, som de var tiltænkt”, pointerer Lizette Risgaard. 

Det skal kunne betale sig at spare op

Rapporten peger også på en række tiltag, som vil øge tilskyndelsen til at spare op.

”Det er afgørende for opbakningen til arbejdsmarkedspensionerne, at folk kan se en tydelig fordel i at spare op. Kommissionens anbefalinger i forhold til aldersopsparing og større fradrag ved indbetaling trækker i den rigtige retning. Det kan jeg kun være tilfreds med”, udtaler Lizette Risgaard.

”Til gengæld er det et fejlskud med forringelser af boligydelse og varmehjælp mv. Det vil især ramme de svageste pensionister, som har behov for disse ydelser”, siger Lizette Risgaard.

Behersket kollision med dansk model

Kommissionen anbefaler et obligatorisk pensionsbidrag på 1,8 pct. i 2025 stigende til 3,3 pct. i 2030. Bidraget skal omfatte alle lønmodtagere og selvstændige, der indbetaler mindre end 3,3 pct. af indkomsten til pension. Bidraget indbetales til ATP.

”Obligatorisk pensionsopsparing er ikke en blomst, der er vokset i den danske models have, hvor aftaler mellem arbejdsmarkedets parter trives. Men det er positivt med bedre pensionsvilkår på de dele af arbejdsmarkedet, som ikke er overenskomstdækket. Samtidig hæfter jeg mig ved, at lønmodtagerne fortsat vil have fordel af at indgå overenskomst, da bidragene her ligger langt over det anbefalede obligatoriske bidrag”, noterer Lizette Risgaard.