Helt præcist er 94.300 flere personer kommet i arbejde siden februar 2020, dvs. før coronakrisen. I samme periode faldt nettoledigheden med 11.300 personer. Faldet i ledigheden svarer altså kun til 12 pct. af stigningen i beskæftigelsen! Arbejdsstyrken er derfor nu hele 83.000 personer højere end før pandemien. Og de gode nyheder fortsætter: Regeringens netop opdaterede prognose viser, at arbejdsstyrken ventes at stige med yderligere 45.000 personer fra 2021 til 2023.

Så der er altså flere ledige hænder, end øjnene ser. Det skyldes flere ting.

Mange ledige registreres ikke

For det første betyder den stigende pensionsalder, at arbejdsstyrken også vokser i de kommende år. Vi bliver længere på arbejdsmarkedet.

For det andet medtager den registrerede ledighed ikke alle arbejdsløse. Det drejer sig fx om dem, der af forskellige årsager ikke er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp, og dem, som ikke visiteres jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate. Arbejdskraftundersøgelsen peger på, at der lige nu er 50.000 personer i denne kategori, som aktivt søger arbejde og kan tiltræde et job inden for et par uger.

Når der er rift om folk, må arbejdsgiverne arbejde hårdere for at få den ønskede arbejdskraft. Det giver personer, som er længere væk fra at være den ideelle kandidat, en bedre chance for at få foden inden for på arbejdsmarkedet.

Studerende er en arbejdskraftreserve

For det tredje registreres studerende ikke som ledige, fordi de ikke modtager dagpenge eller kontanthjælp. Når konjunkturerne har det godt, er der også flere studerende, der arbejder ved siden af studiet. Det øger beskæftigelsen, og det øger arbejdsstyrken.

For det fjerde kommer der løbende flere udlændinge i arbejde i Danmark. Antallet af lønmodtagere med udenlandsk statsborgerskab er aktuelt tæt på 20.000 højere, end før COVID-19 brød ud. En væsentlig del af denne gruppe går fra at være uden for arbejdsstyrken og direkte til beskæftigelse. Der er i øvrigt fortsat gode muligheder for at skaffe arbejdskraft fra EU-lande, hvor arbejdsløsheden er på 14-15 mio. personer. En oplagt mulighed som arbejdsgiverorganisationer ofte overser i deres iver efter at få sat beløbsgrænsen ned og hente billig arbejdskraft fra lande uden for EU.

6000 mangler læreplads

Sidst men ikke mindst ligger der en arbejdskraftreserve gemt blandt de knap 6.000 unge, der lige nu står og mangler en lære- eller praktikplads. De gode tider er et virkelig godt afsæt for virksomhederne til at investere i fremtidens medarbejdere, herunder ikke mindst flere lærlinge.

Den glædelige nyhed her ved årsskiftet er derfor: Der er stadig et stort uforløst potentiale for at få endnu flere med i arbejdsstyrken, og for at endnu flere kommer i arbejde. Der er rig mulighed for at sikre, at arbejdsmarkedet ikke koger over. Lad os nu sammen arbejde for, at flere kommer med ombord. Lad os sikre et godt nytår for alle!

Dette indlæg er bragt i Børsen d. 31. december 2021.