Lizette Risgaard hilser på den belgiske kong Philippe, der besøger Danmark 25.- 27, oktober: “Vi var enige om, at en stærk dialog mellem parterne er fundamentet for et omstillingsparat og konkurrencedygtigt samfund”, siger Lizette Risgaard..

I går mødtes jeg med en delegation fra Belgien bestående af kong Philippe, en række ministre og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

De er i Danmark for at lære om vores arbejdsmarkedsmodel.

Sammen med DA’s administrerende direktør Jacob Holbraad fortalte jeg om, hvordan vi som arbejdsmarkedets parter regulerer store dele af arbejdsmarkedet gennem vores overenskomster, og hvordan vi gennem trepartsaftaler med regeringen er med til at løfte ansvaret for at løse udfordringer i samfundet.

Den belgiske fagbevægelse var glade for den inspiration, som de kan hente fra den danske model.

Lizette RISGAARD

Med til vores møde var også repræsentanter for de tre belgiske hovedorganisationer, og jeg drøftede med dem, hvordan vi i fællesskab kan arbejde for at styrke den sociale dialog i Europa.

Den belgiske fagbevægelse var glade for den inspiration, som de kan hente fra den danske model.

Særligt den danske tradition for tillid og samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og fleksibiliteten på arbejdsmarkedet var en inspiration.

Vi var enige om, at en stærk dialog mellem parterne er fundamentet for et omstillingsparat og konkurrencedygtigt samfund.