FH’s formand Lizette Risgaard er meget tilfreds med, at regeringen nu har nedsat en lønstrukturkomité, sådan som FH foreslog under overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. ”Lad os komme i gang, for det er helt afgørende, at vi får et fælles fundament også for de kommende års forhandlinger”, siger Lizette Risgaard.

Lønstrukturkomitéen skal blandt andet analysere og sammenligne lønstrukturer og udvikling i den offentlige sektor samt belyse konsekvenser af eventuelle ændringer.

Det er helt nødvendigt at vi nu – langt om længe – får et fælles faktuelt grundlag at stå på, når vi diskuterer løn. Det bliver ikke nemt, men det er et meget vigtigt arbejde, hvilket regeringen er enige med os i

Lizette Risgaard

”Det er helt nødvendigt, at vi nu – langt om længe – får et fælles faktuelt grundlag at stå på, når vi diskuterer løn. Det bliver ikke nemt, men det er et meget vigtigt arbejde, hvilket regeringen er enige med os i”, siger Lizette Risgaard.

FH har udpeget fem repræsentanter til komitéen, som skal repræsentere FH-fagbevægelsens samlede interesser, og derudover har AC én repræsentant, arbejdsgiversiden er repræsenteret samt en række eksperter på området.

”Jeg ser frem til et konstruktivt samarbejde mellem parterne. Det plejer vi at kunne finde ud af. Og jeg ser frem til at repræsentanterne i komiteen vil gøre alt for at finde løsninger til gavn for alle lønmodtagerne”, siger Lizette Risgaard.

LÆS OGSÅ: Pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet