Den internationale lønudvikling i fremstilling var 2,7 pct. i 2. kvartal 2021, i henhold til DA’s internationale lønstatistik.

Det var 0,1 pct.-point under den danske lønudvikling på 2,8 pct. Den internationale og den danske lønudvikling er dermed igen omtrent på linje.