Det viser den netop offentliggjorte rekrutteringsundersøgelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der dækker det halve år fra oktober til marts 2021.

Rekrutteringsudfordringer er omtrent på niveau med situationen før coronakrisen, dvs. langt de fleste. Dvs. 4 ud af 5 virksomheder, får den arbejdskraft, de søger.

”Det har været et vanskeligt år på arbejdsmarkedet, men nu kan vi se i tallene, at vi overordnet begynder at nærme os normalsituationen i forhold til rekruttering af arbejdskraft”, siger FH-næstformand Ejner K. Holst.

”Virksomhederne, der har haft brug for at rekruttere arbejdskraft i løbet af det seneste halve år, har i overvejende grad fået den arbejdskraft, de søgte. Skal det fortsætte, så skal vi bruge flere faglærte. Derfor skal der kul på uddannelse og opkvalificering”.

Alting er ikke bare, som det plejer. Selvom vi igen begynder at se en stigende efterspørgsel efter medarbejdere, så er der tydelige forskelle på tværs af arbejdsmarkedet. Der er ikke akut mangel på arbejdskraft, men vi skal allerede nu i arbejdstøjet for at imødegå udfordringer med mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ejner K. Holst

Store forskelle på tværs af brancher

STAR udgiver løbende resultaterne af deres rekrutterings surveys, der afdækker rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet. Den nye undersøgelse viser også, at omkring halvdelen af virksomhederne, der ikke får den arbejdskraft, de søger, får besat stillingen alligevel af en person med en anden profil.

Men dykker man ned i tallene, viser der sig store forskelle på tværs af brancher og områder samt på tværs af landet. Corona krisen og den aktuelle situation i samfundet har ramt meget forskelligt. Det afspejler sig også i rekrutteringen – både i forhold til efterspørgslen på arbejdskraft og mulighederne for at rekruttere den ønskede arbejdskraft.

Brug for permanent uddannelsesløft på 110 pct. dagpenge

”Alting er ikke bare, som det plejer. Selvom vi igen begynder at se en stigende efterspørgsel efter medarbejdere, så er der tydelige forskelle på tværs af arbejdsmarkedet. Der er ikke akut mangel på arbejdskraft, men vi skal allerede nu i arbejdstøjet for at imødegå udfordringer med mangel på kvalificeret arbejdskraft”, siger Ejner K. Holst.

”Det taler for at få permanentgjort og udvidet nogle af de gode uddannelsesmuligheder for arbejdsløse, der gælder netop nu. Det er eksempelvis muligheden for at tage et uddannelsesløft på 110 procent af dagpengesatsen inden for områder med mangel på arbejdskraft eller væsentlige områder for den grønne omstilling,” siger Ejner K. Holst.