”Det glæder mig, at vi nu kan begynde at se på, hvordan vi ruster os til en fremtid på den anden side af coronakrisen. Der er et stort potentiale i at styrke vores offentlige og private arbejdspladser gennem digitalisering – men også store udfordringer. Derfor ser jeg frem til at blive inddraget tæt i arbejdet sammen med andre gode kræfter”.

Sådan siger FH-formand, Lizette Risgaard, som er medlem af regeringen nye partnerskab for digitalisering.

Digitaliseringspartnerskab for Danmarks digitale fremtid består af topledere og eksperter fra dansk erhvervsliv, forskningsverden, civilsamfund og parter på arbejdsmarkedet.

det er vigtigt, at vi i digitaliseringspartnerskabet diskuterer samspillet mellem udvikling og tryghed. Fordi trygge mennesker tør – utrygge mennesker tøver

Lizette Risgaard

Partnerskabet skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark udnytter mulighederne ved den digitale omstilling – samtidig med at vi bevarer det bedste fra vores velfærdssamfund.

Vi skal have hånden på rattet

Anbefalingerne vil indgå som en del af grundlaget for regeringens politiske udspil på det digitale område. Partnerskabets anbefalinger skal desuden bidrage til en samlet digital strategi for Danmark.

Lizette Risgaard understreger, at digitalisering i høj grad handler om at investere i mennesker – ikke kun i teknik.

”Fremtidens arbejdsmarked er ét, vi selv er med til at skabe. Med partnerskabet kan vi sætte retningen for Danmarks digitale udvikling. Derfor er det vigtigt, at vi investerer i den nye teknologi og bruger den på vores egne præmisser. Teknologien skaber kun værdi, hvis vi også investerer i mennesker, så vi får de kompetencer, teknologien kræver på fremtidens arbejdsmarked. Så selvom vi får selvkørende biler, er det altså vigtigt, at vi som samfund har hånden på rattet”, siger hun.

Afgørende at sikre opkvalificering

”Når vi trykker på den digitale speeder – og det skal vi, for at vi kan frigøre mere tid til medarbejdernes kerneopgaver og styrke konkurrenceevnen i den private sektor – ja, så skal vi også huske at spænde sikkerhedsselen. Vi skal beskytte borgernes og medarbejdernes retssikkerhed. Og så skal der være et vedvarende fokus på uddannelse og opkvalificering. På den måde sikrer vi, at dem, som i dag udfører opgaver, der automatiseres eller som kan udføres af robotter i fremtiden, ikke efterlades på perronen men kan komme videre til andre gode jobs”, siger Lizette Risgaard.

Hun ser det som helt afgørende at få sikret de nødvendige muligheder for opkvalificering i forbindelse med digitalisering.

”Ellers risikerer vi, at der opstår en modstand i befolkningen mod digitalisering, fx politiske modbevægelser og krav om længere opsigelsesvarsler i overenskomsterne. Derfor er det vigtigt, at vi i digitaliseringspartnerskabet diskuterer samspillet mellem udvikling og tryghed. Fordi trygge mennesker tør – og utrygge mennesker tøver”, siger Lizette Risgaard.

Digitaliseringspartnerskabet nedsættes i februar 2021 og afslutter sit arbejde inden udgangen af oktober 2021.