Konferencen om Europas fremtid er et dialogprojekt, der skal inddrage borgerne i en bred debat om Europas fremtid i det næste årti.

Konferencen vil fremme en drøftelse af de udfordringer, som EU står over for, men også dem, der er opstået i kølvandet på COVID-19.

Den digitale og grønne omstilling brager nemlig derudad, og det er vigtigt, at der i EU udstikkes en kurs, hvor man forsætter den grønne udvikling i EU med initiativer, der mindsker usikkerheden for de lønmodtagere, erhvervsliv og investorer, hvis bidrag og engagement er afgørende for omstillingen.

Fra FH’s side vil vi arbejde målrettet for, at EU’s fremtidige politiske kurs har lønmodtagerne i centrum.

Bente sorgenfrey

EU-borgere kan deltage i åbne arrangementer

Konferencen sættes officielt i gang den 9. maj 2021 og forventes at nå frem til konklusioner med henblik på at udstikke den politiske kurs og ramme for Europas fremtid i løbet af første halvdel af 2022.

Helt konkret vil EU’s borgere kunne deltage i åbne konferencearrangementer og debatter, som foregår på både europæisk, nationalt, tværnationalt og regionalt plan.

For at lette borgernes adgang til konferencens arbejde vil der blive lavet en flersproget digital platform, hvor man eksempelvis kan finde forberedende dokumenter til de enkelte debatter samt de efterfølgende resultater.

På platformen bliver det også muligt for den enkelte at dele en eventuel idé og indsende bidrag, som så vil blive taget med i det videre arbejde.

Vigtigt at arbejdsmarkedets parter inddrages i konferencen

En politisk kurs er vigtig, da der er virkelig meget på programmet i denne periode, og for FH er det vigtigt, at EU især får inddraget arbejdsmarkedets parter i konferencen.

Det skyldes, at det især er arbejdsmarkedet, dets udfordringer og muligheder, der er på spil i omstillingen, så den sociale dialog bør prioriteres højt i arbejdet. Derfor hilser jeg også de mange muligheder for at indsende konkrete bidrag samt at afholde nationale arrangementer velkommen, så vi på vegne af de danske lønmodtagere kan bidrage med vores ønsker til fremtidens Europa.

SE OGSÅ: Sammenomgrønomstilling.dk

Der er allerede på EU-niveau en række redskaber til stede, der kan løfte EU til et ambitiøst og mere socialt retfærdigt sted hen.

Her tænker jeg blandt andet på den sociale søjle som et vigtigt politisk kompas, de ambitiøse klimamål i European Green Deal og hele det økonomiske samarbejde omkring en opadgående social og økonomisk konvergens i Europa.

Fra FH’s side vil vi arbejde målrettet for, at EU’s fremtidige politiske kurs har lønmodtagerne i centrum.